logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ หัดดอกกุหลาบ

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / 호흡기  / หัดดอกกุหลาบ / สาเหตุ หัดดอกกุหลาบ

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human herpesvirust type 6 (HHV6)  เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งก็อาจเกิดจาก human herpesvirus type 7  (HHV7) เชื้อมีอยู่ในเสมหะและน้ำลายของผู้ป่วย  ติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอหรือหรือจามรด หรือโดยการสัมผัสมือ  สิ่งของ (เช่น แก้วน้ำ) หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อแบบเดียวกับไข้หวัด ระยะฟักตัว   5 – 15  วัน

[Total: 0 Average: 0]