สาเหตุทั่วไปของอาการ จาม

การจามอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การสัมผัสอากาศเย็น แสงที่จ้า สารระคายเคือง เช่น พริกไทย หรือการมีสิ่งของติดในจมูก

[Total: 0 Average: 0]