logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา จาม ด้วยตนเอง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินระบบหายใจ  / จาม / การรักษา จาม ด้วยตนเอง

การใช้ยา เช่น ยาต้านฮีสตามีนและยาลดน้ำมูก อาจช่วยลดการจามได้ หากการจามเกิดจากภูมิแพ้ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น ละอองเกสรดอกไม้หรือสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ อาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]