มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา คือ โรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน (ทำให้มีปัญหาการสบฟัน มีน้ำลายสอตรงมุมปาก เกิดการติดเชื้อราได้มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40–50 ปี)

สาเหตุ มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

เกิดจากเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ (candidaalbicans/monilia) ที่อยู่เป็นปกติวิสัยในช่องปากแบ่งตัวเจริญเติบโตเนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ  หรือมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่องปาก

อาการ มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา จะมีอาการมุมปาก 2 ข้างเป็นแผลเปื่อยและเจ็บ

การรักษา มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

1. ถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพทั่วไปดี  ให้การรักษาดังนี้

มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา  ป้ายด้วยยารักษาโรคเชื้อรา เช่น เจลป้ายปากไมโคนาโซลไนเทรต (miconaZole nitrate oral gel) ชนิด 2% ป้ายวันละ 3-4 ครั้งนาน 7-14  วัน

2. เป็นๆหายๆ เรื้อรังหรือให้ยารักษาแล้วไม่ได้ผล

ถ้าพบว่าเป็นโรคเอดส์ จำเป็นต้องให้ยารักษาโรคเชื้อราให้ได้ผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมา

[Total: 3 Average: 5]