สาเหตุ โรคโมโนนิวคลิโอซิส

โรคโมโนนิวคลิโอสิสเกิดจากไวรัสเอ็มสไตลบาร์ หรือย่อว่า EB ไวรัส สามารถถ่ายทอดกันผ่านทางน้ำลายและเสมหะที่ไอหรือจามออกมา

นอกจากการจูบ กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เช่น การใช้ภาชนะต่าง ๆ อย่างหลอดน้ำหรือแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น การสัมผัสอย่างใกล้ชิดและการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ เป็นต้น โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี นักเรียน หรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องพบเจอผู้คนจำนวนมาก เช่น พยาบาล พนักงานบริการ เป็นต้น อาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อนี้มากขึ้น

[Total: 0 Average: 0]