อาการ โรคโมโนนิวคลิโอซิส

โดยปกติแล้ว Infectious Mononucleosis จะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายเดือน หรือมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

[Total: 1 Average: 4]