สาเหตุ โรคเชื้อราในช่องปาก

เกิดจากเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ (candidaalbicans/monilia) ที่อยู่เป็นปกติวิสัยในช่องปากแบ่งตัวเจริญเติบโตเนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ  หรือมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่องปาก

ในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อชนิดนี้จากมารดา (ที่มีเชื้อราในช่องคลอด) ขณะคลอด ทำให้เกิดโรคเชื้อราในช่องปากภายใน 2-3 สัปดาห์หลังคลอด

[Total: 0 Average: 0]