การรักษา โรคเชื้อราในช่องปาก

1. ถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพทั่วไปดี  ให้การรักษาดังนี้

โรคเชื้อราในช่องปาก ใช้เจนเซียนไวโอเลต  ป้ายปากและลิ้น (ผู้ใหญ่ใช้ชนิด 2% เด็กใช้ชนิด 1% ป้ายวันละ 2-3 ครั้งจนกว่า จะหาย หรือนิสแตติน (nystatin) ชนิดน้ำ (100‚000 ยูนิด/มล.) ป้ายครั้งละ 1 มล.วันละ 4 ครั้งจนกว่าจะหาย แล้วให้ต่ออีก 48 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต อาจใช้ยาชนิดอม เช่น โคลไตรมาโซล (clotrimazoche  troche) 10 มก./เม็ด อมครั้งละ 1 เม็ด ให้อมในปากจนละลายหมดแล้วกลืน วันละ 5 ครั้ง นาน 14 วัน

สำหรับมารดาที่ให้บุตรดูดนม ขณะที่รักษาบุตรที่เป็นโรคเชื้อราในช่องปากควรใช้ยารักษาโรคเชื้อราในช่องปากป้ายหัวนมมารดาพร้อม ๆ กันไป เพื่อป้องกันไม่ให้มารดาติดเชื้อ

2. เป็นๆหายๆ เรื้อรังหรือให้ยารักษาแล้วไม่ได้ผล หรือสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นเอดส์ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสม

[Total: 1 Average: 5]