โรงพยาบาลเอกชน: พาณิชย์เปิดรายชื่อ 164 รพ.เอกชนสีเขียวราคายาไม่แพง

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

“กระทรวงพาณิชย์” ประกาศ รายชื่อ รพ.เอกชนสีเขียวคิดราคาไม่แพง 164 แห่ง จาก รพ.ทั้งหมด 354 แห่ง ให้ประชาชนตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ พร้อมจูงใจ รพ.กลุ่มสีเหลืองและแดงที่คิดราคายาแพงให้เข้ามาอยู่สีเขียวมากขึ้น เตรียมให้คณะบัญชี จุฬาฯศึกษาสาเหตุ หากพบแพงเกิน เรียกมาสอบถาม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกรมการค้าภายใน ได้เผยแพร่รายชื่อ โรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มสีเขียว เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ โดยผลการพิจารณาพบว่า กลุ่มสีเขียว ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลคิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย มีโรงพยาบาล 164 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 354 แห่ง

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสีเขียว ได้ผ่านการพิจารณาจากเกณฑ์ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จำนวนรายการยาที่โรงพยาบาลนั้นจำหน่าย สูงกว่าราคาเฉลี่ยไม่เกิน 50% ของรายการที่แจ้ง ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100% และในช่วงระยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลนั้นต้องไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

โดยในจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสีเขียว ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 91 เตียงขึ้นไปมีจำนวน 70 แห่ง โรงพยาบาลขนาดกลาง 31-90 เตียง 48 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1-60 เตียง 46 แห่ง
นายวิชัย กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางกรมการค้าภายใน จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุดเพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ที่จะให้กับโรงพยาบาลเอกชนสีเขียวไปติดที่โรงพยาบาล เพื่อยกย่องและแสดงให้ประชาชนเห็นว่า โรงพยาบาลนี้มีความโปร่งใสเป็นธรรมในการคิดราคายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมี

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในอยากจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชน ที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสีเหลือง และสีแดง เข้ามาอยู่ในกลุ่มสีเขียวมากขึ้น ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่เหลือ ที่ถูกจัดกลุ่มสีเหลืองและสีแดง จะให้ทางคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาเพิ่มเติม อัตราการคิดค่าส่วนเหลื่อม ทั้งราคายาและเวชภัณฑ์ว่า โรงพยาบาลใด มีการคิดค่าส่วนต่างอย่างไร และหากพบว่าคิดส่วนต่างราคาจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์แพงเกินไปก็จะเรียกมาสอบถาม

“ในหลักการ การคิดราคายาและเวชภัณฑ์ ไม่ควรมีการคิดส่วนต่างของราคาแตกต่างกันมากนัก ควรปรับให้ใกล้เคียงกัน ยกเว้นค่าบริการ จะเปิดช่องให้คิดอัตราได้แตกต่างตามคุณภาพของบริการและสถานภาพของโรงพยาบาล” นายวิชัย กล่าว

กลุ่มโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ จำนวน 164 ราย

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (91 เตียงขึ้นไป) จำนวน 69 ราย

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 400 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 200 โรงพยาบาลซีจีเอช 120 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 344 โรงพยาบาลทักษิณ 200 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 120 โรงพยาบาลหัวเฉียว 338 โรงพยาบาลนวมินทร์ 180 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 120 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 325 โรงพยาบาลลาดพร้าว 180 โรงพยาบาลคามิลเลียน 120 โรงพยาบาลราชธานี 253 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 180 โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร 120 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 250 โรงพยาบาลมหาชัย 180 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 120 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 246 โรงพยาบาลศุภมิตร 179 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 119 โรงพยาบาลนวมินทร์9 245 โรงพยาบาลพระรามเก้า 166 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 117 โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) 210 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 162 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 112 โรงพยาบาลนนทเวช 208 โรงพยาบาลกล้วยน ้าไท 160 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 108 โรงพยาบาลปทุมเวช 200 โรงพยาบาลนครินทร์ 157 โรงพยาบาลบางนา 1 101 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 200 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 155 โรงพยาบาลบางไผ่ 100 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 200 โรงพยาบาลปิยะเวท 150 โรงพยาบาลบางโพ 100 โรงพยาบาลมหาชัย 2 200 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 150 โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 100 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 200 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า 148 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 100 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 200 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้าฯ 140 โรงพยาบาลสายไหม 100 โรงพยาบาลสขุ สวสัดิ์ 100 โรงพยาบาลซานคามิลโล 100 โรงพยาบาลพริ ้นซ์ปากน ้าโพ 1 100 โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 100 โรงพยาบาลพริ ้นซ์ปากน ้าโพ 2 100 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 100 โรงพยาบาลกรุงไทย 100 โรงพยาบาลธนบุรี -ชุมพร 100 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 100 โรงพยาบาลธนบุรี 2 95 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 100 โรงพยาบาลจุรีเวช 92 โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก 100 โรงพยาบาลมหาชัย 3 100 โรงพยาบาลพะเยาราม 100 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี 100 โรงพยาบาลเอกอุดร 100 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 100 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม 100 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 100 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 100

โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 – 90 เตียง) จำนวน 49 ราย

โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน ้าไท 2 90 โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 (หมอประเจิด) 59 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 50 โรงพยาบาลสหเวช 90 โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ 59 โรงพยาบาลพิสัยเวช 50 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ 90 โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 59 โรงพยาบาลวีระพลการเเพทย์ 50 โรงพยาบาลสิริเวช 90 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 59 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า 50 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 80 โรงพยาบาลนครพัฒน์ 59 โรงพยาบาลนครคริสเตียน 50 โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล 60 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ 57 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง 60 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 57 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 49 โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ 60 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 56 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 44 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย 60 โรงพยาบาลปิยะเวช บ่อวิน 55 โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ 41 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน 60 โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล 55 โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล 35 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 60 โรงพยาบาลศรีระยอง 55 โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง 32 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร 60 โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล 50 โรงพยาบาลเฟิ ร์สเวสเทอร์น 32 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี 60 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 50 โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ 31 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 59 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ 50 โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง 31 โรงพยาบาลชลลดา 59 โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 50 โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ 31 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ 59 โรงพยาบาลธีรวัฒน์ 50 โรงพยาบาลพรชัย 59 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 50

โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1 – 30 เตียง) จำนวน 46 ราย

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก 30 โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น ้าแควน้อย 25 โรงพยาบาลนครหล่ม 10 โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก 30 โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ 25 โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ 10 โรงพยาบาลนันอา 30 โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) 24 โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม 10 โรงพยาบาลมนารมย์ 30 สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม 23 โรงพยาบาลหมอสงวน 10 โรงพยาบาลศิริน 30 โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 19 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 9 โรงพยาบาลศุขเวช (ราม21) 30 โรงพยาบาลเรืองโรจน์การแพทย์ 19 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมิลาด้า 8 โรงพยาบาลชินเขต 30 โรงพยาบาล มายด์เมด เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช 18 โรงพยาบาลสายหยุด 6 โรงพยาบาลศาลายา 30 โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 15 โรงพยาบาลผู้ป่ วยเรื ้อรังเวลเนสแคร์ 5 โรงพยาบาลเบญจรมย์ 30 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 12 โรงพยาบาลอันดามัน-ระนองการแพทย์ 5 โรงพยาบาล ปิยะเวชช์ระยอง 30 โรงพยาบาลพานาซี พระราม2 11 โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์แอนด์แล็บ 3 โรงพยาบาลวัฒนเวช 30 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่ วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม 10 โรงพยาบาลฟัน 2 โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 30 โรงพยาบาลนมะรักษ์ 10 โรงพยาบาลเอเชีย 2 โรงพยาบาลบุญญาเวช 29 โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต 10 โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด 2 โรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 26 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 10 โรงพยาบาลเมดิแคร์304 2 โรงพยาบาลพยาบาลรัชดา – ท่าพระ 25 โรงพยาบาลทัศนเวช 10 โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย 25 โรงพยาบาลศรีสุโข 10

นอกจากนี้ ยังได้ให้ทางคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาเพิ่มเติมอัตราการคิดค่าส่วนเหลื่อมทั้งราคายาและเวชภัณฑ์ว่าโรงพยาบาลใดมีการคิดค่าส่วนต่างอย่างไร และหากพบว่ามีการคิดส่วนต่างราคาจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์แพงเกินไป ก็จะเรียกมาชี้แจงต่อไป

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply