ยาฟาวิพิราเวียร์: ทยอยส่งกว่า 4.8 แสนเม็ด ให้โรงพยาบาลรับมือโควิด-19

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

องค์การเภสัชกรรมกรรม เผยได้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 4.8 แสนเม็ด และได้ทยอยจัดส่งไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆแล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีกกว่า 1 แสนเม็ด คาดยาที่ผลิตเองและขึ้นทะเบียนได้ในปี 2564 ประสานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยขยายกำลังการผลิต ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 มียาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 488,200 เม็ด โดยบางส่วนทยอยจัดส่งไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ แล้ว และมีการตรวจติดตามคุณภาพของยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาเพิ่มเติมอีกกว่า 100,000 เม็ด นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์เอง เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้

“ขณะนี้การวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวน 360,000 เม็ด สำหรับทดสอบประสิทธิผลการรักษาหรือการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบ เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเดือนกันยายน 2564 หากได้รับขึ้นทะเบียน จะเป็นยาสำหรับการสำรองใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดต่อไป” นพ.วิฑูรย์กล่าว

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply