logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a

1-677-124-44227

Follow Us

Top

4 โรคที่มากับหน้าฝน ควรระวัง

Health Me Now / ข่าวสุขภาพ  / 4 โรคที่มากับหน้าฝน ควรระวัง
4 โรคที่มากับหน้าฝน

4 โรคที่มากับหน้าฝน ควรระวัง

การเตรียมตัวรับมือกับโรคภัยที่พบบ่อยในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องระวังโรคภัยต่างๆ มากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน โรคจากการติดเชื้อจากแหล่งน้ำสะสมของน้ำ หรือจากยุงที่เป็นพาหะนำโรค เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าหน้าฝน หลายคนควรเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมี 4 โรคที่ควรระวัง

  1. โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือปอดบวม การติดต่อผ่านทางน้ำมูก น้ำลายและเสมหะ โดยการหายใจเอาเชื้อที่กระจายจากการไอหรือหายใจรดกัน หรือมือที่เปื้อนเชื้อโรคสัมผัสจมูกหรือตาระยะเวลาแพร่เชื้อสามารถแพราได้ก่อนเกิดอาการและ 1-2 วันหลังเกิดอาการ
  2. โรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทรอยด์ และอาหารเป็นพิษ สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่ลำไส้ ทำให้เกิดการปวดท้อง ท้องเสีย อาการ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการปวดท้องเกร็ง และถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ
  3. โรคผิวหนังที่มากับฤดูฝน ในฤดูฝน หลายคนอาจจะต้องลุยฝนทำให้ร่างกายมีควาเปียกชื้น โอกาสให้เกิดโรคเชื้อรามาเยือนสูง ซึ่งโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเกลื้อน โรคสังคัง โรคน้ำกัดเท้า โรคเชื้อราที่เท้า โรคพยาธิชอนเท้า และโรคฉี่หนู
  4. โรคตาแดง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่นติดเชื้อภูมิแพ้ ถูกสารเคมีที่พบได้บ่อยและติดต่อกันได้ง่าย คือโรคเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ทำให้มีอาการปวดตา
4 โรคที่มากับหน้าฝน

[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply