ว่าด้วยเรื่อง ฝีในร่างกาย

7 อาการโรคกระเพราะปัสสาวะอักเสบ เฝ้าระวัง

ฝี (Abscess) คือ ตุ่มหนองอักเสบสะสมใต้ผิวหนัง หนองมีกลิ่นเหม็น เจ็บปวดเมื่อสัมผัสโดน และก่อตัวขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว เนื้อเยื่อที่ตายแล้ว และเชื้อโรค ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ฝีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย ทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

ฝีในทวารหนัก : ฝีทวารหนัก (ฝีคัณฑสูตร) คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบที่ทวารหนักจนเกิดรู สาเหตุการเกิดฝีที่ทวารหนัก คือ การติดเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบได้ทุกเพศทุกวัย โดยอาการของโรคฝีทวารหนัก จะรู้สึกปวดและบวมที่แก้มก้น รวมถึงรอบ ๆ รูทวารหนัก มีน้ำเหลืองซึมออกมาจากรู มีเลือดปน มีหนอง คันรอบ ๆ รูฝี โดยการรักษาอาจจะต้องใช้การผ่าตัดหรือดูดหนอง

ฝีในเต้านม : คือ ภาวะเต้านมอักเสบที่มีก้อนฝีหนองอยู่ภายใน ซึ่งเกิดต่อเนื่องมาจากภาวะเต้านมอักเสบ (Mastitis) ที่ไม่ได้รับการรักษา เต้านมอักเสบที่อาการไม่ดีขึ้น หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา

ฝีในสมอง : เป็นการสะสมของฝีหนองทั้งที่มีถุงหุ้มและไม่มีถุงหุ้ม ซึ่งพบได้ทั้งนอกเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ( Extradural abscess ) หรือใต้เยื่อหุ้มดูรามาเตอร์และในเนื้อสมองเอง เชื้อที่พบบ่อย คือ เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งรุกรานโดยตรงหรือโดยอ้อม

ฝีในรังไข่ : พบได้น้อย ในช่วงหลังคลอด เชื่อว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกระจายเข้าไปในแคปซูลของรังไข่ มักจะเป็นข้างเดียว และมักเกิดขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังคลอด ก้อนหนองอาจเกิดการแตกได้ จะทำให้มีเยื่อบุช่องท้องอักเสบตามมา

ฝีในตับ : คือ โรคที่เกิดจากตับติดเชื้อและเกิดมีฝี/หนองขึ้นในตับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงฝีเดียวตำแหน่งเดียว หรือหลายฝีก็ได้ โดยอาจเกิดร่วมกับที่อวัยวะอื่นๆเกิดมีฝีร่วมด้วย หรือเกิดมีฝีเฉพาะในตับก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคฝีในตับที่พบได้ มีทั้งตับอักเสบชนิดฝีบิดอะมีบาและฝีแบคทีเรีย

ฝีในปอด คือ การที่ปอดมีการอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วมีการทำลายเนื้อปอดจนเกิดเป็นโพรงหนอง

ฝีในฟัน

[Total: 7 Average: 5]

One thought on “ว่าด้วยเรื่อง ฝีในร่างกาย

Leave a Reply