COVID-19: วัคซีนไฟเซอร์ ส่งถึงหลายพื้นที่! บุคลากรรับเข็ม 3 แล้วกว่า 1.75 แสนราย

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

กรมควบคุมโรค เผยคืบหน้ากระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้ง กทม. และต่างจังหวัด โดยวันที่ 6-7 ส.ค. ส่งอีก 68 จ. และ กทม. ล่าสุดหลายจังหวัดได้รับวัคซีนแล้ว เช่น สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดส่งในลอตแรกระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2564 เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และความจำเป็นของพื้นที่  โดยส่งให้หน่วยให้บริการรักษาพยาบาลต่างๆ โดยตรง และส่งให้สำนักอนามัย กรุงเทพฯ เพื่อนำไปกระจายให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของ กทม. หรือหน่วยงานอื่นที่แจ้งความประสงค์ไว้กับ กทม. อาทิ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคลินิกเวชกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 เพื่อใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ฯ ทั่วประเทศ ขณะนี้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 จะได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  มีบุคลากรทางการแพทย์ฯ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 3 แล้วรวมจำนวน 175,190 ราย แบ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,422 ราย และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 173,768 ราย หากบุคลากรรายใดที่รายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งความต้องการได้ที่สถานพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในขณะนี้

สำหรับแผนการกระจายวัคซีนในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 นี้ มีเป้าหมายจัดส่งให้ 68 จังหวัดและ กทม. ด้วย โดยได้รับแจ้งจากทางจังหวัดว่าวัคซีนถึงแล้ว เช่น สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งที่ได้รับวัคซีนได้ทยอยฉีดแล้ว อาทิ

  • โรงพยาบาลชลบุรี,
  • โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา,
  • สถาบันบำราศนราดูร,
  • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็นต้น

และจะเริ่มทยอยฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ฯ ตามความพร้อมของสถานบริการต่างๆ ต่อไป 

[Total: 2 Average: 4.5]

3 thoughts on “COVID-19: วัคซีนไฟเซอร์ ส่งถึงหลายพื้นที่! บุคลากรรับเข็ม 3 แล้วกว่า 1.75 แสนราย

  1. Pingback: นิรนาม
  2. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply