“Telehealth platform” ผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพ

โรคและอาการ

“Telehealth platform” ผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพและการเชื่อมต่อข้อมูลบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ลดการไปโรงพยาบาลและพื้นที่เสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 โดยมี Application ที่เปิดพร้อมรองรับให้ใช้บริการกับประชาชนอย่างมากมาย มาดูกันเลยค่ะ

ใครรู้สึกกลัวหรืออยากเช็กว่าตัวเองมีความเสี่ยงไหม ลองเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 ได้เลย

1. รพ.ราชวิถี : แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (Self-Screening)
3. DDC-Care : ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
4. เป็ดไทยสู้ภัย : แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงสำหรับ Covid-19 ประเมินเพื่อเก็บข้อมูล และทำการคัดกรอง

ผู้ที่ต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเบื้องต้นเรามี Application มาให้เลือกใช้ตามนี้เลย

1. ZeekDoc : ค้นหาหมอใกล้บ้านและนัดหมายทันที นัดพบแพทย์ชั้นนำระดับประเทศพร้อมให้คำปรึกษา
2. ใกล้มือหมอ : คัดกรองโรคเบื้องต้น ด้วยปัญญาประดิษฐ ( AI ) ส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการคัดกรองไปสอบถามแพทย์จริงๆ โดยตรงผ่านระบบ Facebook Messenger
3. Deverhood : ระบบแนะนำเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
4. สบายดีบอท : บันทึกสุขภาพ ให้ข้อมูลการระบาด วิธีการดูแลตัวเอง และการแจ้งเตือนสำคัญเมื่อเกิดโรคระบาด

Application สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ทางไกล

1. Chiiwii : ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง และ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ
2. OOCA : สำหรับปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาการ
3. Doctor A to Z : สำหรับโรคทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยว Second Opinion
4. Relationflip : สำหรับปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาการ
5. Clicknic : คลิกนิก บริการครบวงจรด้านสุขภาพ ปรึกษา แนะนำ และฝากซื้อยาผ่านแอพพลิเคชั่น
6. sharmble : บริการพบแพทย์ทางไกลด้วยวิดีโอคอลและเพื่อติดตามผลทางไกล และสามารถรับยาผ่านร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้

Application และ Website สำหรับการดูแลผู้ป่วย

1. Diamate : ระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน
2. Pharmasafe : ระบบแจ้งเตือนการใช้ยา
3. JAiD : ระบบติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4. หุ่นยนต์ดินสอ : หุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ

Application ที่ให้บริการในการจัดส่งเวชภัณฑ์

1. ไปรษณีย์ไทย :บริการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
2. QueQ: ข้อมูลใช้ในการขนส่ง
3. GIZTIX : บริการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
4. Skootar : บริการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั่วกทม.
5. Shippop : บริการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
6. ClaimDi : บริการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

Application ที่ช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้

1 .อินเสป็คตรา : ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแพทย์
2. Central Eye : เครื่องมือวัดสัญญาณชีพแบบสวมใส่ส่งสัญญาณไร้สาย และระบบการประมวลผลกลาง สำหรับโรงพยาบาล

[Total: 7 Average: 4.9]

Leave a Reply