ฮีตโสตรก โรคภัยใกล้ตัว

วิ่งมากไปใช่ว่าจะดี

  1. ความร้อน (อากาศร้อน) อาจทำให้เกิดอาการ เจ็บป่วยได้หลายลักษณะ ได้แก่

  • ถ้ามีผลทำให้ร่างกายขาดน้ำเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้เกิดอาการเป็นลมชั่วขณะ เรียกว่าเป็นลมจาก ความร้อน (heat syncope มักพบในผู้สูงอายุ ควรให้นอนพักในที่ร่ม และทดแทนสารน้ำโดยการดื่มหรือให้ ทางหลอดเลือดดำ 
  • ถ้ามีการออกกำลังกายหรือใช้แรงกายในที่อากาศ ร้อนนาน ๆ เหงื่ออกมาก สูญเสียน้ำและเกลือแร่ แล้ว ดื่มน้ำตามไปมากๆทำให้เกลือแร่ในเลือดเจือจางลง ก็อาจทำให้กล้ามเนื้อ (โดยเฉพาะที่น่อง ต้นขา และไหล่) เป็นตะคริว เรียกว่า ตะคริวจากความร้อน (heat cramps)

การรักษา นอกจากพาหลบเข้าที่ร่มแล้ว ควรทดแทนกับน้ำเกลือแร่ด้วยการดื่มสารละลายน้ำตาล เกลือแร่หรือกินของเค็ม ถ้าเป็นมากอาจต้องให้น้ำเกลือ ทางหลอดเลือดดำ 

  • ในรายที่ได้รับอันตรายจากความร้อนรุนแรง ปานกลางถึงมาก ก็อาจทำให้เกิด ภาวะหมดแรงจากความร้อน (heate haustion) มีสาเหตุจากการสูญเสียกลไก การปรับอุณหภูมิร่างกายขนาดเล็กน้อยถึงปานกลาง (ทำให้อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูง) และ/หรือการออกกำลังมากเกิน ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ กล้ามเนื้อเป็นตะคริวหรือปวดเมื่อย กระสับกระส่าย โดยไม่มีอาการ ผิดปกติของสมองหรือภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับโรค ลมจากความร้อน การตรวจร่างกายอาจพบไข้ (วัดทาง ทวารหนัก) ต่ำกว่า 41ซ.(บางครั้งอาจไม่มีไข้) ชีพจรเต้นเร็ว อาจตรวจพบภาวะความดันเลือดตกในท่ายืนขนลุก ผิวหนังอาจมีเหงื่อออกหรือไม่ก็ได้ ควรรีบให้การปฐมพยาบาลแบบเดียวกับโรคลมจากความร้อน และนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

การรักษา ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ถ้ามีภาวะความดันแตกในท่ายืน ควรให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ อาการควรจะดีขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมงถ้าไม่ดีขึ้น ควรค้นหาสาเหตุอื่น ๆ ภาวะนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นโรคลมจากความร้อน อันตรายได้

  • ในร้ายที่ได้รับอันตรายจากความร้อนรุนแรงมากก็อาจทำให้เกิด โรคลมร้อนจากความร้อน ซึ่งมีอันตราย ถึงตายได้

2. ถ้าพบผู้ป่วยมีไข้สูง ร่วมกับมีอาการทางสมอง(เช่น เดินเซ สับสน พฤติกรรมแปลก ๆ ประสาทหลอน เพ้อคลั่ง ชัก หรือหมดสติ) และมีประวัติเผชิญคลื่น ความร้อน ออกกำลังหรือใช้แรงกายในที่ที่อากาศร้อน หรือติดอยู่ในรถที่ติดอยู่กลางแดดร้อนนาน ๆให้สงสัย ว่าเป็นโรคลมจากความร้อน ควรรีบให้การปฐมพยาบาล แล้วนำส่งโรงพยาบาลทันที เนื่องเพราะโรคนี้มีอันตรายสูง การรักษาได้ทันท่วงทีจะช่วยให้ชีวิตรอดปลอดภัยได้

[Total: 6 Average: 5]

Leave a Reply