EF คืออะไร ทำไมจึงสำคัญต่อช่วงวัย 3-6 ปี

พัฒนาการเด็ก

ลูกของคุณอยู่ในช่วงวัย 3-6 ปี หรือเปล่าคะ?

คุณพ่อคุณแม่ทราบมั้ยคะว่า ช่วงวัย 3-6 ปี คือช่วงสำคัญที่สุดในการพัฒนา EF แล้ว EF คืออะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับทักษะสมอง EF ให้มากขึ้นกันค่ะ

Executive Funtions (EF) คืออะไร 

Executive Functions หรือ EF คือ กระบวนการทำงานของสมองเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ เปรียบเสมือนทักษะชีวิต ที่กำกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำให้คนเราบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทักษะนี้เป็นทักษะสำคัญ และจำเป็นของเด็ก ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 และยุค 4.0

พัฒนาการเด็ก

มารู้จักการทำงานของ EF กันซักนิดดีกว่า 

ทักษะ EF นี้ ทำงานอยู่ในสมองของคนเรา ภายใต้สมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ซึ่งสมองส่วนนี้จะพัฒนาได้ดี เมื่อเกิดการฝึกฝน สมองส่วนหน้านี้ไม่ได้ทำงานเพียงส่วนเดียว แต่ทำงานประสานกันระหว่างสมองส่วนต่าง ๆ ดังนั้นการดูแลสมองของเด็ก ๆ ด้วยการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ และ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะทำให้สมองพร้อมที่จะพัฒนาทักษะนี้ได้ดี

EF สำคัญอย่างไร 

EF เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถ “กำกับ” “ดูแล” “ควบคุม” ความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเองให้ไปสู่ “เป้าหมาย” ที่ตั้งไว้ หากเรามีทักษะนี้ ก็จะทำให้เรากำกับดูแลชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ เหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายอะไรไว้แล้ว แม้จะมีอะไรมาดึงดูด หรือ ชักจูงให้เราออกนอกลู่นอกทาง แต่เราก็สามารถควบคุมตนเองให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ ได้ เรียกได้ว่า EF เหมือนพลังวิเศษที่ทำคอยเตือนใจเราไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางค่ะ

EF พัฒนาได้ดีในช่วงวัยไหน 

มีงานวิจัยหลายงานได้ศึกษาและค้นพบว่า ทักษะ EF เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 25 ปี เรียกได้ว่า พัฒนาตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียว แต่จะมีอยู่ช่วงวัยหนึ่งที่ทักษะนี้พัฒนาได้สูงที่สุด นั่นก็คือ วัย 3-6 ปี หรือวัยอนุบาล เพราะวัย 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กกำลังสร้างเส้นใยประสาทภายในสมอง การฝึกให้ลูกมีทักษะ EF ตั้งแต่เด็ก จะทำให้เส้นใยประสาทและโครงสร้างของสมองส่วนนี้แข็งแรงขึ้น และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จะบริหารจัดการชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้

คุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่า EF เป็นเรื่องที่ยากที่จำให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้ แต่รู้ไหมคะว่า ทักษะนี้พัฒนาได้ไม่ยาก มาเริ่มต้นไปพร้อมๆ กันนะคะ

Plan For Kids Shop หนังสือเด็ก
[Total: 7 Average: 5]

Leave a Reply