5 โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

อันดับโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ประจำปี 2561 โดยแบ่งการให้คะแนนอ้างอิงจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข* ดังนี้

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด
 • สาขาแพทย์ต่อยอด
 • จำนวนบุคคลากร
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน
 • การรับรอง JCI

โรงพยาบาลอันดับที่ 1 : โรงพยาบาลกรุงเทพ

คะแนนเฉลี่ย 27.2

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 3.2
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.4
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 3.0
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.8
 • จำนวนบุคคลากร : 1.6
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 0.5
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 0.6
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 0.6
 • การรับรอง JCI : 14.5 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลเอกชน)

โรงพยาบาลอันดับที่ 2 : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คะแนนเฉลี่ย 23.5

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 4.2 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลเอกชน)
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.3
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 4.0
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.6
 • จำนวนบุคคลากร : 2.2
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 1.1
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : n/a
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 1.3
 • การรับรอง JCI : 7.8

โรงพยาบาลอันดับที่ 3 : โรงพยาบาลพญาไท 2

คะแนนเฉลี่ย 20.9

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 2.8
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.5
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 5.7 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลเอกชน)
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 2.0
 • จำนวนบุคคลากร : 1.2
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 0.5
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 0.3
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 0.7
 • การรับรอง JCI : 6.2

โรงพยาบาลอันดับที่ 4 : โรงพยาบาลเวชธานี

คะแนนเฉลี่ย 17.8

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 1.4
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.3
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 1.7
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.8
 • จำนวนบุคคลากร : 0.8
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 0.3
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 0.6
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 0.4
 • การรับรอง JCI : 9.5

โรงพยาบาลอันดับที่ 5 : โรงพยาบาลศีครินทร์

คะแนนเฉลี่ย 15.1

 • จำนวนแพทย์เฉพาะทาง : 1.2
 • สาขาแพทย์เฉพาะทาง : 1.3
 • จำนวนแพทย์ต่อยอด : 1.6
 • สาขาแพทย์ต่อยอด : 1.8
 • จำนวนบุคคลากร : 0.7
 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน : 0.5
 • สถานที่และเครื่องมือแพทย์ : 0.9 (อันดับ 1 ของโรงพยาบาลเอกชน)
 • จำนวนผู้ป่วยนอกและใน : 0.9
 • การรับรอง JCI : 6.2
โรงพยาบาลคะแนนเฉลี่ย จำนวนแพทย์เฉพาะทาง สาขาแพทย์เฉพาะทาง จำนวนแพทย์ต่อยอด สาขาแพทย์ต่อยอด จำนวนบุคคลากร จำนวนเตียงผู้ป่วยใน สถานที่และเครื่องมือแพทย์ จำนวนผู้ป่วยนอกและใน การรับรอง JCI
โรงพยาบาลกรุงเทพ 27.23.21.43.01.81.60.50.60.614.5
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 23.54.21.34.01.62.21.1n/a1.37.8
โรงพยาบาลพญาไท 2 20.92.81.55.72.01.20.50.30.76.2
โรงพยาบาลเวชธานี 17.81.41.31.71.80.80.30.60.49.5
โรงพยาบาลศีครินทร์ 15.11.21.31.61.80.70.50.90.96.2

*ข้อมูลจาก: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**ตัวเลขสถิติมีความคลาดเคลื่อน เพราะข้อมูลจากหน่วยงานเดียวกันแต่คนละเว็บไซต์ยังไม่ตรงกัน
***เนื่องจากยุค 4.0 หากคะแนนข้อมูลด้านใดของ รพ.ไม่มีหรือไม่ครบถ้วน เพราะไม่มีการบันทึกข้อมูล คะแนนในด้านนั้นจะไม่ถูกนับคะแนน 
[Total: 9 Average: 4.6]

4 thoughts on “5 โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

Leave a Reply