10 อันดับโรงพยาบาลที่ดี่ที่สุดของไทยปี 2020 ในทุกด้านโดย Pantip

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทย 2020

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 43.51 คะแนน (4.38%) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ 34.70 คะแนน (3.49%) สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 3 รพ.รามาธิบดี 29.58 คะแนน (2.98%) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 4 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 27.97 คะแนน (2.82%) คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 5 รพ.ศรีนครินทร์ 27.00 คะแนน (2.72%) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 6 รพ.สงขลานครินทร์ 21.32 คะแนน (2.15%) คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
อันดับ 7 รพ.พระมงกุฎเกล้า 19.61 คะแนน (1.97%) และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
อันดับ 8 รพ.มหาราชนครราชสีมา 15.20 คะแนน (1.53%) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข
อันดับ 9 รพ.วชิรพยาบาล 12.69 คะแนน (1.28%) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 10 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 12.43 คะแนน (1.25%) สำนักงานอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

10 อันดับโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดของไทย 2020

อันดับ 1.(12) รพ.กรุงเทพ 10 คะแนน (3.01%)
อันดับ 2.(14) รพ.บำรุงราษฎร์ 9.52 คะแนน (2.86%)
อันดับ 3.(15) รพ.พญาไท 2 9.35 คะแนน (2.81%)
อันดับ 4.(19) รพ.เวชธานี 8.33 คะแนน (2.5%)
อันดับ 5.(23) รพ.สมิติเวช 7.37 คะแนน (2.21%)
อันดับ 6.(26) รพ.รามคำแหง 6.3 คะแนน (1.89%)
อันดับ 7.(28) รพ.กรุงเทพพัทยา 5.96 คะแนน (1.79%)
อันดับ 8.(29) รพ.ยันฮี 5.93 คะแนน (1.78%)
อันดับ 8.(29) รพ.พระราม 9 5.93 คะแนน (1.78%)
อันดับ 10.(31) รพ.ศิครินทร์ 5.82 คะแนน (1.75%)

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนบุคลากรมากที่สุดของไทย


1. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 8,111 คน (3.05%)
2. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ จุฬาฯ 5,664 คน (2.13%)
3. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 5,225 คน (1.96%)
4. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 3,809 คน (1.43%)
5. รพ.มหาราชนครราชสีมา 2,788 คน (1.05%)
6. รพ.บำรุงราษฎร์ 2,684 คน (1.01%)
7. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 2,497 คน (0.94%)
8. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 2,392 คน (0.9%)
9. รพ.วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2,203 คน (0.83%)
10.รพ.กรุงเทพ 2,185 คน (0.82%)

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีสาขาแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.บำรุงราษฎร์ 86 สาขา
2. รพ.สมิติเวช 76 สาขา
3. รพ.รามคำแหง 75 สาขา
4. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 75 สาขา
5. รพ.เวชธานี 70 สาขา
6. รพ.พญาไท2 68 สาขา
7. รพ.พญาไท3 65 สาขา
8. รพ.นนทเวช 65 สาขา
9. รพ.พระราม9 65 สาขา
10.รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 64 สาขา
10.รพ.มหาราชนครราชสีมา 64 สาขา

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.บำรุงราษฎร์ 1,621 คน
2. รพ.กรุงเทพ 1,104 คน
3. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 834 คน
4. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 793 คน
5. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ จุฬาฯ 743 คน
6. รพ.สมิติเวช 618 คน
7. รพ.แพทย์รังสิต 597 คน
8. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ 479 คน
9. รพ.เวชธานี 464 คน
10.รพ.พญาไท2 457 คน

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีสาขาแพทย์เฉพาะทางต่อยอดมากที่สุดในไทย 2020


แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประเภทที่ 3
1. รพ.บำรุงราษฎร์ 40 อนุสาขา
2. รพ.เวชธานี 38 อนุสาขา
3. รพ.สมิติเวช 36 อนุสาขา
4. รพ.รามคำแหง 35 อนุสาขา
5. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 33 อนุสาขา
6. รพ.มหาราชนครราชสีมา 31 อนุสาขา
7. รพ.นนทเวช 30 อนุสาขา
8. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 30 อนุสาขา
9. รพ.กรุงเทพ 30 อนุสาขา
10.รพ.พญาไท3 29 อนุสาขา
10.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 29 อนุสาขา
10.รพ.กรุงเทพคริสเตียน 29 อนุสาขา
10.รพ.พระมงกุฎเกล้า และ วพม. 29 อนุสาขา

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนแพทย์เฉพาะทางต่อยอดมากที่สุดในไทย 2020


แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประเภทที่ 3
1. รพ.บำรุงราษฎร์ 445 คน
2. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 229 คน
3. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 226 คน
4. รพ.สมิติเวช 191 คน
5. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ จุฬาฯ 185 คน
6. รพ.กรุงเทพ 161 คน
7. รพ.พญาไท2 140 คน
8. รพ.เวชธานี 123 คน
9. รพ.พญาไท3 122 คน
10.รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 119 คน

10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงผู้ป่วยในมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 2,047 เตียง
2. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ จุฬาฯ 1,433 เตียง
3. รพ.จุฬาภรณ์ 1,407 เตียง
4. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 1,220 ตียง
5. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 1,188 เตียง
6. รพ.มหาราชนครราชสีมา 1,117 เตียง
7. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 1,109 เตียง
8. รพ.ราชวิถี 1,099 เตียง
9. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 1,067 เตียง
10.รพ.พุทธชินราช 1,030 เตียง
11.รพ.อุดรธานี 1,022 เตียง
12.รพ.ขอนแก่น 1,000 เตียง


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤต (I.C.U.) มากที่สุดในไทย 2020

1. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 170 เตียง (2.29%)
2. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 163 เตียง (2.2%)
3. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 115 เตียง (1.55%)
4. รพ.พุทธชินราช 108 เตียง (1.45%)
5. รพ.จุฬาภรณ์ 107 เตียง (1.44%)
6. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ จุฬาฯ 103 เตียง (1.39%)
7. รพ.ราชวิถี 102 เตียง (1.37%)
8. รพ.มหาราชนครราชสีมา 93 เตียง (1.25%)
8. รพ.นครพิงค์ 93 เตียง (1.25%)
10.รพ.สุราษฎร์ธานี 78 เตียง (1.05%)


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงห้องพิเศษรวมมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.จุฬาภรณ์ 479 เตียง (5.17%)
2. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 431 เตียง (4.65%)
3. รพ.ตำรวจ 270 เตียง (2.91%)
4. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 231 เตียง (2.49%)
5. รพ.หัวเฉียว 198 เตียง (2.14%)
6. รพ.บางมด 188 เตียง (2.03%)
7. รพ.ลานนา  163 เตียง (1.76%)
8. รพ.ยันฮี 150 เตียง (1.62%)
9. รพ.นวมินทร์ 9 112 เตียง (1.21%)
10.รพ.พระนารายณ์มหาราช 108 เตียง (1.17%)


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนห้องพิเศษเดี่ยวมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.ธนบุรี 338 ห้อง (1.13%)
2. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 324 ห้อง (1.08%)
3. รพ.รามคำแหง 318 ห้อง (1.06%)
4. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 301 ห้อง (1%)
5. รพ.พระมงกุฎเกล้า และ วพม. 282 ห้อง (0.94%)
6. รพ.แมคคอร์มิค 245 ห้อง (0.82%)
7. รพ.ยันฮี 242 ห้อง (0.81%)
8. รพ.สินแพทย์ 241 ห้อง (0.8%)
9. รพ.ตำรวจ 238 ห้อง (0.79%)
10.รพ.สมิติเวช 235 ห้อง (0.78%)


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีจำนวนห้องผ่าตัดมากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 69 ห้อง (2.38%)
2. รพ.จุฬาภรณ์ 59 ห้อง (2.04%)
3. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 53 ห้อง (1.83%)
4. รพ.ราชวิถี 37 ห้อง (1.28%)
5. รพ.พระมงกุฎเกล้า และ วพม. 34 ห้อง (1.17%)
6. รพ.มหาราชนครราชสีมา 31 ห้อง (1.07%)
7. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 29 ห้อง (1%)
8. รพ.ตำรวจ 26 ห้อง (0.9%)
8. รพ.ลำปาง 26 ห้อง (0.9%)
10.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 25 ห้อง (0.86%)


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) มากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 44 เครื่อง (8.43%)
2. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 13 เครื่อง (2.49%)
3. รพ.กรุงเทพจันทบุรี 9 เครื่อง (1.72%)
4. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 4 เครื่อง (0.77%)
4. รพ.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 4 เครื่อง (0.77%)
4. รพ.บำรุงราษฎร์ 4 เครื่อง (0.77%)
4. รพ.ทหารผ่านศึก 4 เครื่อง (0.77%)
4. รพ.บางไผ่ 4 เครื่อง (0.77%)
9. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 3 เครื่อง (0.57%)
9. รพ.นครปฐม 3 เครื่อง (0.57%)
9. รพ.สงขลา 3 เครื่อง (0.57%)
9. รพ.มะเร็งลำปาง  3 เครื่อง (0.57%)
9. รพ.กบินทร์บุรี 3 เครื่อง (0.57%)
9. รพ.เพชรเกษม 2 3 เครื่อง (0.57%)


10 อันดับรพ.ที่มีเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) มากที่สุดในไทย 2020

1. รพ.ศิริราช ม.มหิดล 7 เครื่อง (4%)
2. รพ.บำรุงราษฎร์ 4 เครื่อง (2.29%)
3. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 3 เครื่อง (1.71%)
3. รพ.กรุงเทพ 3 เครื่อง (1.71%)
3. รพ.ทหารผ่านศึก 3 เครื่อง (1.71%)
6. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.สมิติเวช 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.รามคำแหง 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.หาดใหญ่ 2 เครื่อง (1.14%)
6. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.ธนบุรี 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.น่าน 2 เครื่อง (1.14%)
6. รพ.บางไผ่ 2 เครื่อง (1.14%)


10 อันดับโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสีแกมมาไนฟ์ (Gamma Knife) มากที่สุดในไทย 2020


1. รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 3 เครื่อง (20%)
1. รพ.สมิติเวชศรีราชา 3 เครื่อง (20%)
3. รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.สุรินทร์ 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.ชัยนาทนเรนทร 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.เกษมราษฎร์ บางแค 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.จุรีเวช 1 เครื่อง (6.67%)
3. รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 1 เครื่อง (6.67%)

ที่มา กระทู้ Pantip ของ avisikivi

[Total: 16 Average: 4.8]

2 thoughts on “10 อันดับโรงพยาบาลที่ดี่ที่สุดของไทยปี 2020 ในทุกด้านโดย Pantip

Leave a Reply