10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทยปี 2022 ในทุกด้านโดย Pantip

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

10 อันดับ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 2022

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 356.79 คะแนน
อันดับ 2 รพ.รามาธิบดี 259.07 คะแนน
อันดับ 3 รพ.จุฬาลงกรณ์ 236.8 คะแนน
อันดับ 4 รพ.ศรีนครินทร์ 162.68 คะแนน
อันดับ 5 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 146.47 คะแนน
อันดับ 6 รพ.สงขลานครินทร์ 111.1 คะแนน
อันดับ 7 รพ.พระมงกุฎเกล้า 101.9 คะแนน
อันดับ 8 รพ.กรุงเทพ 91.07 คะแนน
อันดับ 9 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 76.51 คะแนน
อันดับ 10 รพ.บำรุงราษฎร์ 70.69 คะแนน


จำนวนรายสถิติทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย สถิติรายข้อมูล 350 ข้อมูล


1. บุคลากร 74 ข้อมูล
2. แพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง 109 ข้อมูล
3. สถานที่ 14 ข้อมูล
4. เครื่องมือ 7 ข้อมูล
5. การให้บริการ 3 ข้อมูล
6. แพทย์และทันตแพทย์ประจำบ้าน 115 ข้อมูล
7. แพทย์ได้ใบอนุญาตสะสม ปี 2539-2564 26 ข้อมูล
8. สถานพยาบาลมาตรฐานสากล JCI 2 ข้อมูล

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีจำนวนบุคลากรมากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 8399 คน
อันดับ 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ 5666 คน
อันดับ 3 รพ.รามาธิบดี 5511 คน
อันดับ 4 รพ.ศรีนครินทร์ 3809 คน
อันดับ 5 รพ.มหาราชนครราชสีมา 2796 คน
อันดับ 6 รพ.วชิรพยาบาล 2698 คน
อันดับ 7 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 2546 คน
อันดับ 8 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2514 คน
อันดับ 9 รพ.บำรุงราษฎร์ 2476 คน
อันดับ 10 รพ.ราชวิถี 2331 คน

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีรายการสถานบริการมากที่สุดในไทย 2022

อันดับ 1 รพ.รามาธิบดี 36.48 คะแนน
อันดับ 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 31.48 คะแนน
อันดับ 3 รพ.ศิริราช 31.23 คะแนน
อันดับ 4 รพ.มหาราชนครราชสีมา 28.63 คะแนน
อันดับ 5 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 28.11 คะแนน
อันดับ 6 รพ.พระมงกุฎเกล้า 25.76 คะแนน
อันดับ 7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 24.42 คะแนน
อันดับ 8 รพ.ศรีนครินทร์ 23.1 คะแนน
อันดับ 9 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 22.42 คะแนน
อันดับ 10 รพ.พุทธชินราช 22.3 คะแนน

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือแพทย์มากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.ศรีนครินทร์ 199.11 คะแนน
อันดับ 2 รพ.บำรุงราษฎร์ 111.06 คะแนน
อันดับ 3 รพ.สมิติเวชศรีราชา 103.49 คะแนน
อันดับ 4 รพ.รามาธิบดี 76.56 คะแนน
อันดับ 5 รพ.ศิริราช 74.91 คะแนน
อันดับ 6 รพ.สุรินทร์ 56.61 คะแนน
อันดับ 7 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 48.14 คะแนน
อันดับ 8 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 46.76 คะแนน
อันดับ 9 รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 37.25 คะแนน
อันดับ 10 รพ.ชัยนาทนเรนทร 30.28 คะแนน

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีการให้บริการมากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 5.23 คะแนน
อันดับ 2 รพ.ชลบุรี 3.28 คะแนน
อันดับ 3 รพ.บุรีรัมย์ 3.27 คะแนน
อันดับ 4 รพ.มหาราชนครราชสีมา 2.78 คะแนน
อันดับ 5 รพ.ร้อยเอ็ด 2.74 คะแนน
อันดับ 6 รพ.รามาธิบดี 2.74 คะแนน
อันดับ 7 รพ.พระมงกุฎเกล้า 2.66 คะแนน
อันดับ 8 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 2.5 คะแนน
อันดับ 9 รพ.สุรินทร์ 2.41 คะแนน
อันดับ 10 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 2.4 คะแนน
*รพ.มหาราชนครราชสีมา บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน, รพ.จุฬาลงกรณ์ จนท.ไม่บันทึกข้อมูล

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีสาขาและจำนวนแพทย์เฉพาะทางมากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.บำรุงราษฎร์ 23.17 คะแนน
อันดับ 2 รพ.ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ 12.85 คะแนน
อันดับ 3 รพ.กรุงเทพ 11.43 คะแนน
อันดับ 4 รพ.ศิริราช 10.68 คะแนน
อันดับ 5 รพ.วิชัยยุทธ 10.19 คะแนน
อันดับ 6 รพ.จุฬาลงกรณ์ 9.05 คะแนน
อันดับ 7 รพ.รามาธิบดี 8.9 คะแนน
อันดับ 8 รพ.สมิติเวช 6.52 คะแนน
อันดับ 9 รพ.พญาไท 3 5.23 คะแนน
อันดับ 10 รพ.วชิรพยาบาล 4.79 คะแนน

10 อันดับ โรงพยาบาลที่มีสาขาและจำนวนแพทย์ประจำบ้านมากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 110.25 คะแนน
อันดับ 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ 86.15 คะแนน
อันดับ 3 รพ.รามาธิบดี 81.46 คะแนน
อันดับ 4 รพ.พระมงกุฎเกล้า 28.1 คะแนน
อันดับ 5 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 27.72 คะแนน
อันดับ 6 รพ.สงขลานครินทร์ 16.98 คะแนน
อันดับ 7 รพ.ศรีนครินทร์ 15.95 คะแนน
อันดับ 8 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 8.81 คะแนน
อันดับ 9 รพ.ราชวิถี 7.67 คะแนน
อันดับ 10 รพ.วชิรพยาบาล 5.91 คะแนน

10 อันดับ โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ได้ใบอนุญาตสะสมมากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.ศิริราช 6004 ใบ
อันดับ 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ 5998 ใบ
อันดับ 3 รพ.ศรีนครินทร์ 4939 ใบ
อันดับ 4 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4787 ใบ
อันดับ 5 รพ.สงขลานครินทร์ 3816 ใบ
อันดับ 6 รพ.รามาธิบดี 3766 ใบ
อันดับ 7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2762 ใบ
อันดับ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2738 ใบ
อันดับ 9 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 ใบ
อันดับ 10 รพ.พระมงกุฎเกล้า 1810 ใบ

10 อันดับ โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI มากที่สุดในไทย 2564

อันดับ 1 รพ.กรุงเทพ 9 คะแนน
อันดับ 2 รพ.พญาไท 2 7 คะแนน
อันดับ 3 รพ.เวชธานี 6 คะแนน
อันดับ 4 รพ.ศิครินทร์ 4 คะแนน
อันดับ 5 รพ.กรุงเทพพัทยา 3 คะแนน
อันดับ 5 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 3 คะแนน
อันดับ 7 รพ.สมิติเวช 2 คะแนน
อันดับ 7 รพ.เอกชล 2 คะแนน

ที่มา:
1.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ข้อมูล ณ ธ.ค. 2564, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
2.จำนวนแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ที่แพทยสภาอนุมัติ ปีการฝึกอบรม 2565 รอบ 1, แพทยสภา.
3.การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2565, ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย.
4.สถิติแพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน(ในประเทศ) ปี 2539-2564, แพทยสภา.
5.การรับรองสถานพยาบาลมาตรฐานสากล JCI และการรับรองโปรแกรมรายโรค ข้อมูล ณ ธ.ค. 2564, The Joint Commission International (JCI).

หมายเหตุ:
1.จำนวนบุคลากร ไม่ใช่จำนวนบุคลากรจริงทั้งหมด เพราะ “พนักงานของรัฐ” หนึ่งคนสามารถปฏิบัติงาน ได้มากกว่าหนึ่งแห่ง
2.แพทย์เฉพาะทาง ไม่ใช่จำนวนแพทย์เฉพาะทางจริงทั้งหมด เพราะ “แพทย์” หนึ่งคนสามารถมีใบอนุญาต ได้มากกว่าหนึ่งสาขา
3.แพทย์เฉพาะทาง ในโรงพยาบาลเอกชน เกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นทำงานแบบชั่วคราว (Part-time)
4.คะแนนสถิติที่ไม่เต็มร้อย เพราะคิดคะแนนมาจากยอดจำนวนของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งบางสถิติไม่มีรพ. จึงทำให้คะแนนบางส่วนหายไป
5.ประมวลผลข้อมูลจาก การบันทึข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบ การบันทึกแบบไม่แจกแจงประเภทข้อมูล และการบันทึกแบบไม่ครบถ้วน มีผลต่อคะแนนรวม

โดย avisikivi

[Total: 28 Average: 4.9]

Leave a Reply