บางกอกเชน ฮอสปิตอล ได้รับรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ปี 2022

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

ส่วน IHH Healthcare Berhad มาเลเซียได้รางวัลระดับอาเซียน

ปี  2565 แม้จะมีสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย  3 ปี (2562 – 2564) โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยของแต่ละหมวดธุรกิจในปี 2565 มีจำนวน 13 บริษัท  

 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม  คาราบาวกรุ๊ป มูลค่า 93,050 ล้านบาท
 2. หมวดธนาคาร  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มูลค่า 35,778 ล้านบาท
 3. หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์  เมืองไทย แคปปิตอล มูลค่า 100,525 ล้านบาท
 4. หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ทีคิวเอ็ม อัลฟา มูลค่า 27,274 ล้านบาท
 5. หมวดวัสดุก่อสร้าง ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มูลค่า 54,414 ล้านบาท
 6. หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป มูลค่า 74,556 ล้านบาท
 7. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่า 338,390 ล้านบาท
 8. หมวดพาณิชย์ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ มูลค่า 151,184 ล้านบาท
 9. หมวดการแพทย์ บางกอก เชน ฮอสปิทอล  มูลค่า 32,748 ล้านบาท
 10. หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ วีจีไอ มูลค่า 48,612 ล้านบาท
 11. หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ มูลค่า 94,428 ล้านบาท
 12. หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ มูลค่า 43,784 ล้านบาท
 13. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มูลค่า 24,355 ล้านบาท

ปีนี้มีองค์กรหน้าใหม่เข้ารับรางวัลครั้งแรกในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) และหมวดการแพทย์ คือ บางกอก เชน ฮอสปิทอล

ในปี 2565 ไม่มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ 

ประเทศบริษัทมูลค่าแบรนด์องค์กร/ล้านดอลลาร์มูลค่าแบรนด์องค์กร/ล้านบาท
IndonesiaBank Central Asia Tbk PT46,2451,548,360
MalaysiaIHH Healthcare Berhad9,947333,046
PhilippinesSM Investments Corporation16,306545,943
SingaporeThai Beverage PCL21,384715,980
ThailandAirports of Thailand PCL22,928767,669
VietnamVingroup JSC12,624422,693
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 33.49 บาท ต่อ 1 USD ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

AOT เป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน

​งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติในพ.ศ. 2557  และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 13 ปี เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างสูงเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรได้

รางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands: การแพทย์

ปี 2021 การแพทย์ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,416 ล้านบาท

ปี 2020 การแพทย์ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,749 ล้านบาท

ปี 2019 การแพทย์ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,749 ล้านบาท

ปี 2018 การแพทย์ – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 271,065 ล้านบาท

ปี 2017 การแพทย์ – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 271,065 ล้านบาท

ในปี 2019 ทาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame หลังจากได้รับอย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (2014-2018)

[Total: 5 Average: 5]

Leave a Reply