ส่อง BDMS เครือข่ายอาณาจักรโรงพยาบาลของไทยปี 2562

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 ปี 2562 มีกำไรสุทธิที่ 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ขณะที่งวด 9 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 13,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะกำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในโรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผลให้งวด 9 เดือนมีอัตรากำไรสุทธิ 21.1% 

The Standard

จุดแข็งของ BDMS คือเครือข่ายโรงพยาบาลจำนวนมาก ทำให้สามารถส่งต่อคนไข้ระหว่างกันได้ และเกิด Economy of Scale ในเรื่องการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เพราะมีการสร้างความร่วมมือในเครือจนเกิดประโยชน์สูงสุด

The Bangkok Insight

BDMS มีขนาดธุรกิจที่มีขนาดใหญ่สูงสุดติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของโลก เมื่อเปรียบกับอีกจำนวน 203 บริษัททั่วโลกที่อยู่ในหมวดธุรกิจบริการทางการแพทย์

Wealthy Thai

เครือข่ายโรงพยาบาลภายใต้ BDMS (ณ สิงหาคม 2562)

Bangkok Hospital

โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • จำนวนโรงพยาบาล 25
 • จำนวนเตียง 4,057
Samitivej Hospital

โรงพยาบาลสมิติเวช

 • จำนวนโรงพยาบาล 6
 • จำนวนเตียง 1,288
Phyathai Hospital

โรงพยาบาลพญาไท

 • จำนวนโรงพยาบาล 5
 • จำนวนเตียง 1,241
Paolo Hospital

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

 • จำนวนโรงพยาบาล 6
 • จำนวนเตียง 1,008
BNH Hospital

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 • จำนวนโรงพยาบาล 1
 • จำนวนเตียง 144
Royal International Hospital

โรงพยาบาลรอยัล

 • จำนวนโรงพยาบาล 2
 • จำนวนเตียง 130

โรงพยาบาลอื่นๆ

 • จำนวนโรงพยาบาล 3
 • จำนวนเตียง 395

โรงพยาบาลทั้งหมด 48 แห่ง

จำนวนเตียง 8,299

สำหรับแผนการเปิดโรงพยาบาล BDMS จะเปิดเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลจอมเทียน ขนาด 233 เตียง
 • โรงพยาบาล Bangkok International Hospital (BIH) ขนาด 175 เตียง
 • โครงการ Movenpick BDMS Wellness Resort มีจำนวน 290 ห้อง

ซึ่งจะส่งผลให้ปี 64 มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 50 แห่ง จากปัจจุบันอยุ่ที่ 47 แห่ง

ส่อง BDMS เครือข่ายอาณาจักรโรงพยาบาลของไทยปี 2562 หุ้น การลงทุน เครือข่ายโรงพยาบาล

นอกจากนี้เครือข่ายของ BDMS ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ธุรกิจผลิตยา, ธุรกิจผลิตนํ้าเกลือและธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

อีกกลยุทธ์ธุรกิจคือ การหาพันธมิตรเพื่อขยายตลาดไปต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างจีน โดย BDMS ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งให้บริการด้านการแพทย์และดูแลสุขภาพออนไลน์ของจีนผ่าน Ping An Good Doctor Application ที่มีจำนวนผู้ใช้งานในจีนมากกว่า 200 ล้านคน

[Total: 1 Average: 5]

13 thoughts on “ส่อง BDMS เครือข่ายอาณาจักรโรงพยาบาลของไทยปี 2562

Leave a Reply