รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย

ระบบการดูแลสุขภาพ

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แห่งแรกของไทย” จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Award from the American Heart Association (AHA) Get with the Guidelines heart failure

โดยมี รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นายกสมาคมเเพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว แสดงถึงศักยภาพและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระดับสากลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา (AHA) ได้แก่ มาตรฐานการได้รับยาที่เหมาะสม มาตรฐานการติดตามผู้ป่วย และมาตรฐานการประเมินการทํางานของหัวใจ รางวัลนี้เสมือนเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จในการดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานระดับสากล ที่เกิดจากความทุ่มเทของทุกภาคส่วน เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply