โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้รับรางวัล ELSO Award of Excellence in Extracorporeal Life Support ในปี 2022

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับทีมเอคโม่ จากสถาบันที่มี ECMO service ทั่วโลก โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการแลผู้ป่วยด้านต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทำงานทำให้การรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต มีโอกาสรอดชีวิตรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับรางวัล ELSO Award of Excellence in Extracorporeal Life Support ในงาน EuroELSO Ceremony Award ณ Westminster Abbey, London เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

เรียกได้ว่า เป็นโรงพยาบาลแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

ในสภาวะฉุกเฉิน เทคโนโลยีทางการแพทย์มักถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยอย่างทันท่วงที เพื่อแข่งกับนาทีชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เครื่องเอคโม่ (ECMO) หรือที่หลายคนเรียกว่า “ปอดเทียม หรือหัวใจเทียม” จากการนำเครื่องเอคโม่มาใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรอบด้าน

ELSO เป็นรางวัลที่มอบให้กับทีม ECMO จากสถาบันที่มี ECMO service ทั่วโลก โดยพิจารณาจากคุณภาพด้านต่าง ๆ คือ

  1. Systems Focus– the ECLS Center provides generalized information about institution
  2. Environmental Focus– the Center provides information about the facility and equipment available for ECLS
  3. Workforce Focus– the center describes the personnel caring for the patient
  4. Knowledge Management– the Center provides information on the ECLS Team training and competencies
  5. Quality Focus– the Center provides evidence regarding continuous quality improvement activities
  6. Process Optimization– the Center provides information concerning outcome reviews and developmentally focused care
  7. Patient & Family Focus– the Center describes the family education and participation in care

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีปริมาณของบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมดูแลคนไข้ที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก และมีความพร้อมเพรียงกันทุกแผนก ทั้งสาขาที่หายากในหลายๆ สาขา บางครั้งเจอปัญหายากในคนไข้บางราย แต่ได้ที่ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนั้นมาช่วยดูแลก็ทำให้ผ่านพ้นปัญหายากๆ ไปได้

รพ.ที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกาและยุโรป เช่น Mayo Clinic Rochester, Oregon Health & Science University, The Royal Brompton Hospital, University of Pittsburgh Medical Center, Boston Children’s Hospital, Cleveland Clinic, Duke University Hospital, Massachusetts General Hospital, Northwestern Memorial Hospital, Stanford Hospital and Clinics, The University of Chicago Medical Center

ในแถบเอเชียตะวันออก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นับเป็นแห่งที่ 3 ถัดจาก National Taiwan University Hospital และ Chonnam National University Hospital ที่ได้รางวัลนี้


ในภาวะที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้ป่วยหลั่งไหลท่วมท้นโรงพยาบาลนั้น ในอนาคตอันใกล้เหล่าแพทย์อาจจะต้องเผชิญกับ “การตัดสินใจที่น่าเจ็บปวด” ในการเลือกว่าผู้ป่วยคนใดจะได้รับการรักษาเพื่อให้ได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปโดยการลดแรงกดดันนี้ ECMO อาจจะคือตัวช่วยบรรเทา แล้ว ECMO ที่ว่านี้คืออะไรกัน

ที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการปอดอักเสบ หรือ ติดเชื้ออย่างรุนแรง อาจทำให้อาการแย่ลงและเสียชีวิตระหว่างทางได้ ทว่าปัจจุบันสามารถจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งสามารถทำได้ โดยมีความปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า  ECMOECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนการทำงานของหัวใจและปอดที่ทำงานผิดปกติจนไม่สามารถประคับประคองด้วยยาได้แล้ว

เป็นเครื่องมือพิเศษที่จะช่วยทดแทนการทำงานของหัวใจและปอดในเวลาที่อวัยวะเหล่านั้นอ่อนแอ เกินกว่าที่จะทำงานได้อย่างปกติ แม้ว่าจะใช้มาตรการทางการแพทย์ตามปกติแล้วก็ตามโดยปกติเครื่อง ECMO จะตั้งอยู่ในห้องฉุกเฉิน หรือ ICU ของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการผ่าตัดหัวใจ โดยใช้งานต่อเนื่องได้ 4-6 ชั่วโมง และก่อนหน้านี้เครื่องมีขนาดใหญ่เท่ากับตู้เย็น 1 เครื่อง ทำให้มีข้อจำกัดว่า ไม่สามารถนำเครื่อง ECMO ไปใช้งานนอกสถานที่ได้แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่อง ECMO ให้มีขนาดเล็กลง มีขนาดใกล้เคียงกับเตาไมโครเวฟ เรียกว่า TRANSPORT ECMO ข้อดีของเครื่องนี้ คือสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติของโรคหัวใจและปอด เช่น อาการหัวใจวายเฉียบพลัน อาการปอดอักเสบ หรือติดเชื้ออย่างรุนแรงจนไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ ซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้าย

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply