โรงพยาบาล MedPark: บีโอไอเข้าเยี่ยมชม

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 4 ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)

ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ และได้หารือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาล นำโดย ศ.น.พ.สิน อนุราษฎร์ ประธานกรรมการบริหาร และ น.พ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช รองประธานกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์การแพทย์เฉพะทางด้านหัวใจ ด้านไต และด้านมะเร็ง กิจการบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะแพทย์หลากหลายสาขา ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคาร 25 ชั้น บนถนนพระราม 4 พื้นที่รวม 90,000 ตารางเมตร มีแพทย์เฉพาะทางกว่า 30 สาขา ประมาณ 140 คน เมื่อเปิดเต็มโครงการจะมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกถึง 300 ห้อง รองรับผู้ป่วยค้างคืนได้ 550 เตียง โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤต (ICU) มากถึง 130 เตียง อีกทั้งมีอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาโรคยากและมีความซับซ้อน

ในอนาคต เมดพาร์ค มีความมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายยกระดับให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ส่วนคือ การบริการทางการแพทย์ การเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[Total: 5 Average: 5]

Leave a Reply