รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของไทยโดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 12 “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565 นับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ในระดับภูมิภาคของประเทศ จากการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 โดย นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek”

        ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 12 “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565” นับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในระดับภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งสิ้น จำนวน 30 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดลำดับเป็นอับดับที่ 12 มีคะแนน 75.03 % นับเป็นอันดับ 1 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของประเทศไทย ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ที่มีการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World’s Best Hospitals 2022  สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมาจากปัจจัยเปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานการครองชีพ อายุขัย ขนาดประชากร จำนวนโรงพยาบาล และความพร้อมของข้อมูล การให้คะแนนในแต่ละโรงพยาบาลมาจาก 3 แหล่ง คือ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก ผลการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล อาทิ คุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาล เป็นต้น เทียบเคียงคะแนนระหว่างโรงพยาบาลในประเทศเดียวกันเท่านั้น และส่งไปยังเครือข่ายสื่อทางการแพทย์ระหว่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดอันดับ

         ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลในกำกับ 3 โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์, โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ 1.5 ล้านรายต่อปี ผู้ป่วยในประมาณ 5 หมื่นรายต่อปี โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ป่วยและผู้ที่มารับบริการด้านการรักษาทุกคน มีความปลอดภัย ได้รับประสิทธิภาพในการรักษาให้สูงสุด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างที่สุดเมื่อได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลแห่งนี้

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply