logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของไทยโดย Newsweek

Health Me Now / โรงพยาบาล  / รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของไทยโดย Newsweek
5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของไทยโดย Newsweek

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 12 “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565 นับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ในระดับภูมิภาคของประเทศ จากการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 โดย นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek”

        ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 12 “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565” นับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในระดับภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งสิ้น จำนวน 30 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดลำดับเป็นอับดับที่ 12 มีคะแนน 75.03 % นับเป็นอันดับ 1 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคของประเทศไทย ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ที่มีการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World’s Best Hospitals 2022  สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมาจากปัจจัยเปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานการครองชีพ อายุขัย ขนาดประชากร จำนวนโรงพยาบาล และความพร้อมของข้อมูล การให้คะแนนในแต่ละโรงพยาบาลมาจาก 3 แหล่ง คือ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก ผลการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล อาทิ คุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาล เป็นต้น เทียบเคียงคะแนนระหว่างโรงพยาบาลในประเทศเดียวกันเท่านั้น และส่งไปยังเครือข่ายสื่อทางการแพทย์ระหว่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดอันดับ

         ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลในกำกับ 3 โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์, โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ 1.5 ล้านรายต่อปี ผู้ป่วยในประมาณ 5 หมื่นรายต่อปี โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ป่วยและผู้ที่มารับบริการด้านการรักษาทุกคน มีความปลอดภัย ได้รับประสิทธิภาพในการรักษาให้สูงสุด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างที่สุดเมื่อได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลแห่งนี้

[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply