องค์กร คว้ารางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ด้านความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และ SMEs Excellence Awards ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้  

1. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ SCB
2. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ SCG
3. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ SCG
4. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ SCG
5. ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ Central Pattana
6. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ Bangchak
7. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development / Corporate Social Responsibility Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ SCG CBM
8. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ Bangchak
9. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ IRPC Oil

สำหรับงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และพิธีประกาศผลรางวัล SMEs Excellence Awards 2021 คณะกรรมการได้เตรียมการต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละสาขารางวัลเพื่อร่วมกันเชิดชูและแสดงความยินดีกับทุกๆ องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ภายใต้การจัดงานที่ยึดหลักแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ

สำหรับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BDMS คว้ารางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากได้ครั้งแรกในปี 2019 และ 2020

[Total: 0 Average: 0]

One thought on “องค์กร คว้ารางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ด้านความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ

Leave a Reply