100 โรงพยาบาลชั้นนำที่ดีที่สุด 2022 โดย Fortune/Merative

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้นำเสนอระบบสุขภาพของสหรัฐอเมริกาด้วยความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับโควิด—ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่, อุปทานและการหยุดชะงักของธุรกิจ, การขาดแคลนแรงงาน—และสถานการณ์เหล่านั้นทำให้รายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำ 100 แห่งของปีนี้โดยอิงจากข้อมูลปี 2020 ไม่เหมือนที่อื่น ในประวัติศาสตร์ 28 ปีของการศึกษาประจำปี

อีกแง่มุมหนึ่งที่ทำให้รายชื่อในปีนี้แตกต่างออกไปคือชื่อ: นี่คือการเปิดตัวของรายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำของ Fortune/Merative 100 ซึ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าIBM Watson Health ซึ่งเป็น พันธมิตรด้านการวิจัยของFortune ในรายการ กลายเป็นบริษัทเดี่ยวที่มีชื่อว่า Merative หลังจากถูกซื้อโดยบริษัทการลงทุน Francisco Partners ในปี 2022

องค์กรที่ติดอันดับ 100 โรงพยาบาลชั้นนำประจำปีนี้ และรายชื่อระบบสุขภาพชั้นนำ 15 แห่ง เป็นตัวแทนขององค์กรที่รับมือกับการทดสอบความเครียดที่กำลังดำเนินอยู่ของโรคระบาดได้ดีที่สุด พวกเขาบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าสถาบันระดับเดียวกันในเรื่องตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มุ่งหมายเพื่อวัดผลลัพธ์ทางคลินิก ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประสบการณ์ของผู้ป่วย และสุขภาพทางการเงิน การศึกษาซึ่งในปีนี้ประเมินโรงพยาบาล 2,650 แห่งในสหรัฐอเมริกา อาศัยข้อมูล Medicare ที่เปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์ รายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำยังพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อชุมชนและความเท่าเทียมในการดูแล

ข้อมูลผลกระทบจากวิกฤตสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับกระบวนการเลือกในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ แสดงให้เห็นชัดเจนในข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 19.3% ของโรงพยาบาลทั้งหมดมีระยะเวลาพำนักนานกว่า และ 17.9% มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อผู้ป่วย

ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งเห็นว่าการเงินและการดำเนินงานลดลง โรงพยาบาลค่ามัธยฐานเห็นผลลัพธ์คุณภาพโดยรวมที่ดีกว่าในปี 2020 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปรับความเสี่ยงต่ำกว่า อัตราการยอมให้กลับเข้ารับการรักษาใน 30 วัน และอัตราการเสียชีวิตใน 30 วัน

จากการวิเคราะห์ของ Merative หากโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการในระดับสูงเท่ากันกับรายชื่อ 100 อันดับแรก หนึ่งในเป้าหมายของการเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำทุกปีคือการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งภาคส่วน จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย 104,000 ราย ผู้ป่วย 55,000 รายจาก มีอาการแทรกซ้อน และใช้จ่าย 12.5 พันล้านดอลลาร์ในการดูแลผู้ป่วยใน

ที่น่าแปลกใจคือ โรงพยาบาลหลายแห่งที่ขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายชื่อในปีนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นในปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงมีความพร้อมในการจัดการการทดสอบต่างๆ ของการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น

นักวิจัยของ Merative พบว่าโรงพยาบาลที่ติดอันดับ 100 โรงพยาบาลชั้นนำซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะสำคัญ 7 ประการร่วมกัน รวมถึงวัฒนธรรมที่เติบโตเต็มที่ (และความมุ่งมั่นในการรักษาไว้) ความเป็นเลิศด้านการพยาบาล ความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นอย่างลึกซึ้ง คณะกรรมการโรงพยาบาลที่เน้นคุณภาพ การโอบกอด ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (ใช้ในทางปฏิบัติ) และความเป็นอิสระในท้องถิ่นภายในระบบสุขภาพ— Erika Fry นักเขียนอาวุโสของ Fortune

ด้านล่างนี้ ให้ค้นหาที่ตั้งของโรงพยาบาลชั้นนำในแต่ละหมวดหมู่ จากนั้นคลิกผ่านไปยังแต่ละรายชื่อย่อย รายการระบบสุขภาพชั้นนำ 15 อันดับแรก และหน้าวิธีการ

20 Top Large Community Hospitals

1. St. David’s Medical Center

Location: Austin, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 13
Website

2. TriStar Centennial Medical Center

Location: Nashville
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

3. Parkridge Medical Center

Location: Chattanooga, Tenn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

4. AdventHealth Shawnee Mission

Location: Shawnee Mission, Kan.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 50%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

5. Centinela Hospital Medical Center

Location: Inglewood, Calif.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

6. El Camino Hospital

Location: Mountain View, Calif.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 5
Website

7. Elmhurst Hospital

Location: Elmhurst, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

8. Henrico Doctors’ Hospital

Location: Richmond, Va.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

9. Saint Mary’s Regional Medical Center

Location: Reno, Nev.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

10. Sharp Memorial Hospital

Location: San Diego
Clinical outcomes:★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

11. AdventHealth Daytona Beach

Location: Daytona Beach, Fla.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 5
Website

12. Genesis Hospital

Location: Zanesville, Ohio
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

13. Silver Cross Hospital

Location: New Lenox, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 10
Website

14. Asante Rogue Regional Medical Center

Location: Medford, Ore.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 9
Website

15. Medical City Arlington

Location: Arlington, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

16. FirstHealth Moore Regional Hospital

Location: Pinehurst, N.C.
Clinical outcomes:★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 7
Website

17. St. Joseph’s Hospital

Location: Tampa, Fla.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

18. Cape Coral Hospital

Location: Cape Coral, Fla.
Clinical outcomes:★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

19. Chippenham Hospital

Location: Richmond, Va.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

20. Houston Methodist Sugar Land Hospital

Location: Sugar Land, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

20 Top Medium Community Hospitals

1. McLaren Northern Michigan

Location: Petoskey, Mich.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

2. AdventHealth Wesley Chapel

Location: Wesley Chapel, Fla.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 5
Website

3. OhioHealth Dublin Methodist Hospital

Location: Dublin, Ohio
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 9
Website

4. TriStar StoneCrest Medical Center

Location: Smyrna, Tenn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

5. East Liverpool City Hospital

Location: East Liverpool, Ohio
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 5
Website

6. Logan Regional Hospital

Location: Logan, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 11
Website

7. Fairview Park Hospital

Location: Dublin, Ga.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

8. Texas Health Harris Methodist Hospital Alliance

Location: Fort Worth, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

9. TriStar Summit Medical Center

Location: Hermitage, Tenn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

10. Maple Grove Hospital

Location: Maple Grove, Minn.
Clinical outcomes:★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

11. Desert Valley Hospital

Location: Victorville, Calif.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 7
Website

12. Advocate Good Shepherd Hospital

Location: Barrington, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

13. IU Health North Hospital

Location: Carmel, Ind.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

14. Wooster Community Hospital

Location: Wooster, Ohio
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 8
Website

15. Parkland Health Center – Farmington Community

Location: Farmington, Mo.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

16. CHI St. Vincent Hot Springs

Location: Hot Springs, Ark.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

17. Lake Huron Medical Center

Location: Port Huron, Mich.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

18. La Palma Intercommunity Hospital

Location: La Palma, Calif.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

19. CHI Health Lakeside

Location: Omaha, Neb.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

20. Mercy Gilbert Medical Center

Location: Gilbert, Ariz.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

20 Top Small Community Hospitals

1. Alta View Hospital

Location: Sandy, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 8
Website

2. Chan Soon-Shiong Medical Center

Location: Windber, Penn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

3. Spectrum Health United Hospital

Location: Greenville, Mich.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 9
Website

4. Cedar City Hospital

Location: Cedar City, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 11
Website

5. Parkview Noble Hospital

Location: Kendallville, Ind.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

6. Medical City Alliance

Location: Fort Worth, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

7. Riverton Hospital

Location: Riverton, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

8. Lone Peak Hospital

Location: Draper, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 4
Website

9. Lakeview Hospital

Location: Bountiful, Utah
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 11
Website

10. Saint Francis Hospital South

Location: Tulsa, Okla.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

11. SSM Health St. Mary’s Hospital Centralia

Location: Centralia, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

12. Medical City Las Colinas

Location: Irving, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

13. Buffalo Hospital

Location: Buffalo, Minn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: 50%
Total number of years on 100 Top list: 8
Website

14. Barnes-Jewish West County Hospital

Location: Saint Louis, Mo.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 3
Website

15. Twin Cities Hospital

Location: Niceville, Fla.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★
Patient experience:★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

16. Sacred Heart Hospital on the Emerald Coast

Location: Miramar Beach, Fla.
Clinical outcomes:★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 100%
Total number of years on 100 Top list: 6
Website

17. Essentia Health St. Mary’s – Detroit Lakes

Location: Detroit Lakes, Minn.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

18. Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital

Location: DeKalb, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★
Patient experience:★★★★★
Financial health:★★★★★
Community health survey performance: 75%
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

19. CHRISTUS Spohn Hospital Alice

Location: Alice, Texas
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 1
Website

20. OSF Saint Elizabeth Medical Center

Location: Ottawa, Ill.
Clinical outcomes:★★★★★
Operation efficiency: ★★★★★
Patient experience:★★★
Financial health:★★★★
Community health survey performance: No survey data
Total number of years on 100 Top list: 2
Website

[Total: 3 Average: 5]

Leave a Reply