การส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่ม (Mediastinoscopy)

การส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่ม (mediastinoscopy) เป็นการส่องกล้องเข้าไปดูโครงสร้างของเมดิแอสตินั่ม (mediastinum) อาจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ  และอาจนำเสมหะไปตรวจดูเซลล์  ทำสแกนปอด (lung  scans) ถ่ายภาพรังสี  และตัดชิ้นเนื้อที่หลอดลม คอเพื่อการวินิจฉัยโรค
ร่วมด้วย

วัตถุประสงค์การส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่ม

  1. เพื่อตรวจดูและชี้ขาดว่า  ผู้ป่วยเป็นมะเร็งหลอดลม (Bronchogenic carcinoma) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma  รวมทั้ง Hodgkin’s   disease) และ โรคภูมิแพ้ตัวเอง (Sarcoidosis) หรือไม่
  2. เพื่อตรวจดูและชีขาดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะใด

การเตรียมผู้ป่วย
1.การตรวจนี้ใช้ประเมินต่อมน้ำเหลือง และโครงสร้างอื่น ๆ ในทรวงอก ถามประวัติผู้ป่วยว่าเคยส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่มมาก่อนหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้มีแผลเป็นซึ่งเป็นข้อห้ามในการตรวจครั้งนี้
2.บอกวิธีการตรวจและตอบคำถามผู้ป่วย
3.ให้ผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
4.บอกผู้ป่วยว่าจะได้รับยาสลบ (general  anesthesia) และการตรวจนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
5.บอกผู้ป่วยว่าอาจมีอาการเจ็บหน้าอก (chest  pain) ชั่วคราว  กดเจ็บบริเวณที่ตัดชิ้นเนื้อ  และมีอาการเจ็บคอจากการใส่ท่อ
6.ช่วยให้ผู้ป่วยแน่ใจว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจนี้น้อยมาก
7.ให้ผู้ป่วยหรือญาติเซ็นใบยินยอมรับการตรวจรักษาให้เรียบร้อยก่อนตรวจ
8.ตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาสลบหรือไม่
9.ให้ยานอนหลับคืนก่อนตรวจ และก่อนใส่กล้องตามแผนการรักษา

การตรวจและการดูแลภายหลังตรวจ
1.หลังจากใส่ทอหลอดลมคอแล้วกรีดผิวหนัง (incision) ด้านตัดขวางเล็กๆ บริเวณเหนือกระดูกสันอก (suprasternum)
2.ใส่กล้อง mediastinoscope และตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งส่งห้องตรวจ
3.ถ้าจากการวิเคราะห์สามารถยืนยันว่าก่อนที่พบเป็นมะเร็ง (malignancy) อาจทำการผ่าตัดในช่องอก (thoracotomy) และผ่าตัดเอาปอดออก    (pneumonectomy) ทันที
4.บันทึกสัญญาณชีพหลังผ่าตัด  และตรวจดูว่าแผลมีเลือดออก หรือแผลมีรูรั่วซึมหรือไม่
5.สังเกตภาวะแทรกซ้อน เช่น มีไข้ (ซึ่งเป็นการอักเสบของเมดิแอสตินั่ม) มีเสียงกรอบแกรม (ซึ่งเป็นอาการของการมีลมรั่วแทรกเข้าใต้ผิวหนังหรือเรียกว่าSubcutaneous  emphysema) มีอาการเหนื่อย  เขียว  และเสียงหายใจเบาลง (ซึ่งเป็นอาการของภาวะที่มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด  หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำ (ซึ่งเป็นอาการของเลือดออก)
6.ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา

ข้อควรระวัง
ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องตรวจทันที

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
พบต่อมน้ำเหลืองมีขนาดเล็ก เรียบ รูปวงรีแบน

ผลการตรวจที่ผิดปกติ
พบต่อมน้ำเหลืองเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งรักษาไม่ได้  แต่มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เช่น Hodgkin’s  disease  สามารถรักษาได้

[Total: 1 Average: 5]