สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดหู

การปวดหูอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การสวมหมวกที่คับ การสวมหูฟังที่ไม่พอดี การนอนบนพื้นผิวที่แข็ง การเจาะหู การเคี้ยวฟัน หรือการมีสิ่งของติดอยู่ในหู

[Total: 0 Average: 0]