logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดหู

Health Me Now / 疾患  / หู คอ จมูก  / ปวดหู / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดหู

การปวดหูอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การสวมหมวกที่คับ การสวมหูฟังที่ไม่พอดี การนอนบนพื้นผิวที่แข็ง การเจาะหู การเคี้ยวฟัน หรือการมีสิ่งของติดอยู่ในหู

[Total: 0 Average: 0]