Domperidone (ดอมเพอริโดน) : ยาแก้อาเจียน (Antiemetics)

Domperidone (ดอมเพอริโดน) ยาแก้อาเจียน (Antiemetics)

 เม็ด 10 มก. น้ำ 5 มก./ช้อนชา

 ขนาด-วิธีใช้
                ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด หรือ 2-4 ช้อนชา
                เด็กอายุ > 1 ปี ให้ขนาด  ช้อนชา/น้ำหนักตัว 5 กก. ( เช่น เด็กหนัก 10 กก. ให้ 1 ใน 2 ส่วน  ช้อนชา 20 กก. ให้ 1 ช้อนชา

สำหรับการกระตุ้นน้ำนมในหญิงหลังคลอด
                ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง นาน 3-8 สัปดาห์

[Total: 0 Average: 0]