การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังแบบใช้กล้องขยาย (Microdiscectomy)

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการใช้กล้องขยาย (Microscopic Lumbar Microdiscectomy) เป็นการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐาน (Gold standard) ของการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งเป็นการผ่าตัดนำหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนที่มีปัญหาหรือมีการกดทับเส้นประสาทออกมา โดยใช้กล้องขยายกำลังสูงมาช่วยในการผ่าตัด เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความผิดพลาดจากการผ่าตัด

นอกจากข้อดีของการผ่าตัดโดยใช้กล้องขยายจะมีความแม่นยำสูงแล้ว การผ่าตัดวิธีนี้ เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย และ มีการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อที่เกิดจากการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบปกติ มีการเสียเลือดน้อยลง ลดระยะเวลาการผ่าตัด ทำให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดเร็วขึ้น  ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังแบบใช้กล้องขยายเหมาะกับใคร

ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Disc Herniation) และผู้ป่วยที่มีภาวะโพรงประสาทตีบแคบกดทับเส้นประสาท (Spinal Stenosis) ที่ไม่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกคด หรือ เคลื่อน

การผ่าตัดนี้ได้เป็นวิธีมาตรฐานที่มีการทำกันมาช้านานหลายสิบปี  ให้ผลในการรักษาเป็นที่น่าพอใจในผู้ป่วยส่วนมากที่รักษาทางยาและกายภาพบำบัดแล้วไม่ดีขึ้น  เทคนิคในการทำผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกส่วนเอวออกนี้มีหลายวิธี จากวิธีดั้งเดิม  (ซึ่งก็ยังถือเป็นวิธีการมาตรฐานอยู่ในขณะนี้)  คือ การผ่าตัดแบบเปิดแผลที่กลางหลังขนาด 6-10  ซม.  ขึ้นอยู่กับขนาดความอ้วน ผอม ความหนาของชั้นไขมันที่หลังของผู้ป่วย  เมื่อเปิดแผลแล้วจึงเลาะเอากล้ามเนื้อรอบๆ กระดูกสันหลังตรงตำแหน่งที่ตรงกับหมอนรองกระดูกที่เป็นปัญหาออกจากกระดูกสันหลัง  แล้วใช้เครื่องดึงถ่างถ่างกล้ามเนื้อไว้  จากนั้นก็เปิดช่องที่กระดูกสันหลังตรงตำแหน่งที่ต้องการ  เพื่อเข้าไปในช่องไขสันหลัง  เมื่อพบเส้นประสาทแล้วจึงใช้เครื่องมือดันเส้นประสาทไปตรงกลางเพื่อให้เห็นส่วนของหมอนรองกระดูกที่ยื่นหรือแตกออกมากดทับเส้นประสาท   จากนั้นใช้เครื่องมือคีบเอาส่วนที่กดทับออก  แล้วเย็บแผลปิด  วิธีการผ่าตัดนี้โดยทั่วไปผู้ป่วยจะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 5-7 วันใช้เวลาฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อหลังที่ถูกผ่าตัดเลาะออกจากกระดูกประมาณ 4-6 สัปดาห์

เช่นเดียวกับขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมด microdiscectomy lumbar มีความเสี่ยงบางอย่าง การระงับความรู้สึกโดยทั่วไปอาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วยบางรายแม้จะมีวิสัญญีแพทย์ที่มีทักษะสูงและผู้ป่วยอาจมีอาการแทรกซ้อนเช่นเส้นประสาทถูกทำลายการติดเชื้อหรือไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายยังพัฒนาน้ำตา dural ซึ่งทำให้น้ำไขสันหลังรั่ว ในกรณีนี้ผู้ป่วยจะต้องเข้านอนเป็นเวลาหลายวันเพื่อกู้คืน

การผ่าตัดนี้มีอัตราความสำเร็จประมาณ 90% โดยผู้ป่วยจำนวนมากประสบการบรรเทาทันที ผู้ป่วยบางรายมีการพัฒนาซ้ำของหมอนรองเดิมซึ่งอาจต้องผ่าตัดเพิ่มเติมและการรักษาอื่น ๆ การรักษาด้วย Microdiscectomy lumbar มักจะรวดเร็วมากและรวมถึงการติดตามการนัดหมายเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เนื่องจากการผ่าตัดแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยผู้ป่วยอาจต้องการพูดคุยรายละเอียดของการผ่าตัดเฉพาะกับศัลยแพทย์ก่อนดำเนินการต่อ

[Total: 1 Average: 5]