การรักษา นิ่วกระเพาะปัสสาวะ

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์ตรวจอัลตราซาวนด์ และถ้าจำเป็นอาจต้องใช้กล่องส่อง ตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) การรักษา อาจใช้เครื่องมือคีบเอานิ่วออก (สำหรับ นิ่วขนาดเล็ก) หรือผ่าตัด (สำหรับนิ่วก้อนใหญ่) เมื่อหายแล้ว  ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นซ้ำใหม่

[Total: 0 Average: 0]