การรักษา ฝีในเต้านม

หลักของการรักษาคือ ต้องระบายฝีออกเพื่อช่วยให้ยาปฏิชีวนะที่ให้สามารถเข้าถึงและรักษาอาการได้ดี การรักษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อท่อน้ำนม ควรใช้การดูดหนองออกโดยใช้เข็มขนาดใหญ่เจาะดูดหนองออก สลับกับการฉีดล้างน้ำเกลือ (Needle Aspiration) เพราะการเจาะดูดฝีออกจะมีแผลเล็กกว่าและทำความเสียหายหรือรบกวนท่อน้ำนมน้อยกว่าการผ่าหรือ กรีดเอาฝีออก

การรักษาฝีที่เต้านมต้องใช้เวลานานและต่อเนื่อง จนกว่าจะดูดหนองออกได้หมด โดยแนะนำว่าขณะรักษาคุณแม่ควรให้นมลูกเพื่อระบายน้ำนม แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความลำบาก เนื่องจากเมื่อมีฝีและมีการอักเสบของเต้านม บริเวณลานนมมักจะอักเสบและแข็ง ซึ่งทำให้การอมหัวนมและลานนมของทารกทำได้ยาก มารดาจำเป็นต้องให้ความพยายาม การนวดร่วมกับการประคบร้อนที่เต้านมยังคงช่วยในการระบายน้ำนมด้วย

[Total: 0 Average: 0]