การรักษาด้วยตนเอง

การพักเท้าและการหลีกเลี่ยงการวิ่ง การยืนเป็นเวลานาน และการเดินบนพื้นผิวที่แข็งอาจช่วยบรรเทาอาการปวดส้นเท้าได้ การใช้น้ำแข็งประคบไม่เกิน 20 นาที วันละ 3 ครั้ง และการใช้ที่รองส้นเท้าหรือรองเท้าส้นเตารีดอาจช่วยได้เช่นกัน

มองหาการดูแลทางการแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • ปวดส้นเท้าแม้จะอยู่เฉยๆ
  • ปวดต่อเนื่องหรือแย่ลงในช่วง 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปทั้งที่มีการดูแลรักษาด้วยตัวเองแล้ว
  • ทำงานหรือกิจกรรมประจำวันลำบาก

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

  • ปวดและบวมอย่างรุนแรง
  • ปวดหลังได้รับบาดเจ็บ
  • บิดหรืองอเท้าลงไม่ได้
  • เดินไม่สะดวก
  • มีไข้ร่วมกับอาการชาหรือเสียวแปลบ
[Total: 0 Average: 0]