การรักษา อาการฮันเตอร์

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อระบุที่แน่ชัดในการรักษาอาการฮันเตอร์ แพทย์จะช่วยชะลออาการและควบคุมอาการของโรค อย่างไรก็ตามการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของแต่ละคน โดยมีวิธีการรักษาดังต่อไปนี้

การรักษาด้วยาหรือการผ่าตัด จะช่วยบรรอาการแทรกซ้อนของอาการฮันเตอร์ได้ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้อย่างดี

[Total: 0 Average: 0]