logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคขาดอาหารในเด็ก

Health Me Now / 疾患  / ต่อมไร้ท่อ  / โรคขาดอาหารในเด็ก / สาเหตุ โรคขาดอาหารในเด็ก

เด็กที่ขาดอาหารมักเป็นเด็กที่พ่อแม่ยากจนด้อยการศึกษา และมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ เด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เช่น เด็กกิน นมข้นหวานหรือน้ำข้าว เด็กได้อาหารเสริมช้าไปหรือไม่พอ และเด็กมักจะเจ็บป่วย เช่น ท้องเดิน ไข้หวัด ปอดอักเสบ หัด ไอกรน เป็นต้น ซึ่งจะมีผลทำให้เด็ก ขาดอาหารมากขึ้นและยิ่งขาดอาหารก็ยิ่งเจ็บป่วยบ่อย เป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ

[Total: 0 Average: 0]