logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคเส้นประสาทตาอักเสบ

Health Me Now / 疾患  / ตา  / โรคเส้นประสาทตาอักเสบ / การรักษา โรคเส้นประสาทตาอักเสบ

ในปัจจุบันการรักษายังมีหลากหลายความเห็นโดยตัวโรคเมื่อเวลาผ่านไปมักจะมีการฟื้นกลับมาของการมองเห็นได้เองแต่อาจมีการมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยได้ สำหรับการให้ยาทางเส้นเลือดจำพวกสเตียรอยด์อาจช่วยให้การฟื้นของการมองเห็นเร็วขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด MS ในช่วง 3 ปีแรก แต่ในระยะยาวพบว่าไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิด MS และไม่ได้มีความแตกต่างของผลการมองเห็นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาใด ๆ เลย


ฉะนั้นแพทย์อาจไม่ได้ให้ยาในผู้ป่วยโรคนี้ทุกราย อาจพิจารณาให้เฉพาะในผู้ที่การมองเห็นลดลงอย่างรุนแรงหรือตามัวทั้งสองข้าง

[Total: 0 Average: 0]