การรักษา สายตาผู้สูงอายุ

หากสงสัย ควรไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาลและตัดแว่นชนิดเลนส์นูนใส่ เพื่อช่วยให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ดีขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น อาจต้องเปลี่ยนแว่นให้หนาขึ้นทุก 2-3 ปี เนื่องจากกำลังในการหักเหแสงของตาจะอ่อนลงตามอายุ

ในผู้ที่เป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงอยู่ก่อน อาจต้องใช้แว่นสายตา 2 อัน เพื่อใช้มองไกลอันหนึ่งและมองใกล้อันหนึ่ง หรือาจใช้แว่นชนิดอเนกประสงค์เพียงอันเดียว ซึ่งสามารถใช้มองไกล (ผ่านเลนส์ชั้นบน) และใช้มองใกล้ (ผ่านเลนส์ชั้นล่าง)

[Total: 0 Average: 0]