การรักษา โรคตาแดงระบาด

ให้การรักษาตามอาการ เช่นให้พาราเซตามอล ประคบตาด้วยความเย็น ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดตา เป็นต้น และใช้ยาหยอดตาลดการอักเสบ เช่น ยาหยอดตาฮิสตาออป (Hista opt eye drop) หรือใช้ยาป้ายตาหรือหยอดตาที่เข้ายาปฏิชีวนะ ทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

ถ้าไม่ดีขึ้นใน1สัปดาห์ หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปวดตารุนแรงกระจกตามีลักษณะขุ่นมัวหรือเป็นแผล มีการติดกันของเยื่อตาขาวกับลูกตา แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะให้การรักษาตามลักษณะอาการหรือภาวะ แทรกซ้อนที่พบ

ถ้าตรวจพบว่ามีการอักเสบของเยื่อตาขาวอย่างรุนแรง หรือมีการอักเสบของกระจกตาจนทำให้สายตา มัวลงอย่างมาก แพทย์อาจพิจารณาให้ยาหยอดตาสตีรอยด์ ซึ่งต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะ อาจมีผลข้างเคียงได้ เช่น อาจทำให้โรคเริมที่แฝงอยู่ กำเริบได้

[Total: 0 Average: 0]