โรคโมโนนิวคลิโอซิส

โรคโมโนนิวคลิโอซิส เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการ “จูบ” กลุ่มเสี่ยงคือวัยรุ่น อาการของโรคเป็นได้ตั้งแต่มีไข้ ปวดหัว อ่อนเพลีย ไปจนถึงมีผื่นขึ้นตามตัว เจ็บคอ เบื่ออาหาร สามารถหายได้เอง 2-3 สัปดาห์ แต่ควรระมัดระวังไม่จูบกับผู้ที่ติดเชื้อ ไม่ใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ร่วมกับผู้อื่น

สาเหตุ โรคโมโนนิวคลิโอซิส

โรคโมโนนิวคลิโอสิสเกิดจากไวรัสเอ็มสไตลบาร์ หรือย่อว่า EB ไวรัส สามารถถ่ายทอดกันผ่านทางน้ำลายและเสมหะที่ไอหรือจามออกมา

นอกจากการจูบ กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เช่น การใช้ภาชนะต่าง ๆ อย่างหลอดน้ำหรือแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น การสัมผัสอย่างใกล้ชิดและการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ เป็นต้น โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี นักเรียน หรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องพบเจอผู้คนจำนวนมาก เช่น พยาบาล พนักงานบริการ เป็นต้น อาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อนี้มากขึ้น

อาการ โรคโมโนนิวคลิโอซิส

โดยปกติแล้ว Infectious Mononucleosis จะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายเดือน หรือมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

การป้องกัน โรคโมโนนิวคลิโอซิส

วิธีป้องกันคือหลีกเลี่ยงการจูบกับผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น รวมถึงผ้าเช็ดหน้า หรือของใช้ส่วนตัวต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำลายหรือเสมหะของผู้อื่น ส่วนตัวผู้ป่วยเองก็พยายามหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่นด้วยเช่นกัน

[Total: 4 Average: 5]