ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ (Low Menstruation)

ประจำเดือนที่มาน้อยกว่าปกติ (Low Menstruation) คือ มักไม่ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องสุขภาพ ผู้คนมักพบว่า การมาของประจำเดือนแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน และบางเดือนจะน้อยกว่าเดือนอื่นๆ เป็นเรื่องปกติ

ปัจจัยหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงการมาของประจำเดือนและทำให้ประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ อาจจะเป็นน้ำหนักตัว การออกกำลังกาย และความเครียด ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

ในบางครั้งการที่ประจำเดือนมาน้อยอาจบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ หรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน ในบทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการมาน้อยของประจำเดือน และเมื่อไรที่ควรไปพบแพทย์

สาเหตุ ประจำเดือนน้อยกว่าปกติ

ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลให้ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

อายุ

การมาของประจำเดือนในแต่ละช่วงอายุของคนเราไม่เท่ากัน ช่วงแรกมักจะมาน้อยกว่าปกติ และมาอย่างปกติเมื่ออายุเข้าสู่ 20 – 30 ปี

ในช่วงอายุ 30-40 ปี ประจำเดือนอาจจะมาหนักขึ้น หรือสั้นลง อาจข้ามเดือนโดยไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน และมีช่วงที่หนักกว่าในภายหลัง ประจำเดือนมักจะเมาน้อยลง และไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือน

การขาดการตกไข่

บางครั้งผู้หญิงก็มีประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากร่างกายไม่มีการตกไข่ซึ่งเรียกว่า anovulation ซึ่งทำให้ประจำเดือนมาน้อยลงหรือไม่สม่ำเสมอ

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจสังเกตได้ว่าประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติหรือข้ามไปเลย การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระดับไขมันในร่างกายลดลงต่ำจนไม่ตกไข่เป็นประจำ

การออกกำลังกายมากเกินไปเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของประจำเดือนมาน้อย หรือไม่มา

การตั้งครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ประจำเดือนจะหยุดลง อย่างไรก็ตามบางคนอาจมีความผิดปกติด้วยการที่มีประจำเดือนมาเล็กน้อย

หากมีเพศสัมพันธ์และประจำเดือนไม่มา ควรทดสอบการตั้งครรภ์

ปัญหาสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกาย เช่น Polycystic ovary syndrome (PCOS) และภาวะที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์สามารถส่งผลต่อการมาของประจำเดือน

ความเครียด

ภาวะเครียดส่งผลต่อความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งอาจขัดขวางการมาปกติของประจำเดือน

อาการ ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

ในช่วงที่มีประจำเดือนตามปกติ คนเราจะสูญเสียเลือดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ

อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันไปในแต่บะบุคคล ผู้คนควรจดบันทึกว่าประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติหรือไม่ อาจจะใช้ถ้วยวัดประจำเดือน อาการของประจำเดือนน้อยกว่าปกติได้แก่

  • มาเป็นเวลาน้อยวันกว่าปกติ
  • มีความต้องการเปลี่ยนผ้าอนามัยน้อยลงกว่าปกติ
  • ไม่มีการไหลของประจำเดือนที่เยอะตามปกติในช่วง 1-2 วันแรก แต่มีการไหลที่สม่ำเสมอและน้อย
  • ประจำเดือนมีปริมาณน้อยกว่าปกติ ไม่คงที่

บางครั้งที่ประจำเดือนมาน้อย อาจทำให้อาการของโรคก่อนมีประจำเดือน (PMS) ลดลง เช่น ปวดหลังน้อยลง อาการเกร็งมดลูกลดลง อารมณ์แปรปรวนน้อยลง

การรักษา ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

ประจำเดือนมาน้อยอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และอาจไม่ใช่สัญญาณปัญหาสุขภาพร้ายแรง แต่หากภาวะประจำเดือนมาน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีอาการป่วยอื่น ๆ ร่วมด้วย อาจต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ โดยแพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดตามสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น

ส่วนกรณีที่ประจำเดือนมาน้อยโดยไม่มีสาเหตุ และเป็นติดต่อกันยาวนาน แพทย์อาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนยา และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตบางอย่าง นอกจากนี้ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิด เพื่อปรับฮอร์โมนร่างกายให้ประจำเดือนมาตามปกติ

[Total: 0 Average: 0]