logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ตะคริว

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / กระดูก  / ตะคริว / สาเหตุทั่วไปของอาการ ตะคริว

ตะคริวอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ภาวะขาดน้ำ การออกกำลังกายอย่างมาก หรือการขาดการใช้งานกล้ามเนื้อ

[Total: 0 Average: 0]