สาเหตุทั่วไปของอาการ ตะคริว

ตะคริวอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ภาวะขาดน้ำ การออกกำลังกายอย่างมาก หรือการขาดการใช้งานกล้ามเนื้อ

[Total: 0 Average: 0]