logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังคด

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / กระดูก  / โรคกระดูกสันหลังคด / สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด หลักๆ แล้วจะเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุ คือ

  1. เป็นมาตั้งแต่กำเนิดมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง
  2. เกิดจากอุบัติเหตุทำให้แนวกระดูกสันหลังเคลื่อนที่หรือผิดรูปออกไปจากแนวกระดูกสันหลังเดิม
  3. เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยมากมักจะเกิดในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น
[Total: 0 Average: 0]