สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด หลักๆ แล้วจะเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุ คือ

  1. เป็นมาตั้งแต่กำเนิดมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง
  2. เกิดจากอุบัติเหตุทำให้แนวกระดูกสันหลังเคลื่อนที่หรือผิดรูปออกไปจากแนวกระดูกสันหลังเดิม
  3. เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยมากมักจะเกิดในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น
[Total: 0 Average: 0]