logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ตาบอด

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  /   / ตาบอด / การรักษา ตาบอด

ตาบอดสามารถรักษาให้หายกลับมามองเห็นได้หรือไม่
ผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาตาบอด หรือสายตาเลือนราง ต้องพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้ตาพิการ. สาเหตุที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น ตาเล็กหรือฝ่อตั้งแต่กำเนิดตาบอดจากอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง. ส่วนปัญหาตาบอดหรือสายตาเลือนรางที่พบบ่อยและอาจรักษาให้หายได้ เช่น โรคต้อกระจก จอตาลอก หรือระดับสายตาผิดปกติ เป็นต้น.

[Total: 0 Average: 0]