การรักษา ตาบอด

ตาบอดสามารถรักษาให้หายกลับมามองเห็นได้หรือไม่
ผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาตาบอด หรือสายตาเลือนราง ต้องพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้ตาพิการ. สาเหตุที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น ตาเล็กหรือฝ่อตั้งแต่กำเนิดตาบอดจากอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง. ส่วนปัญหาตาบอดหรือสายตาเลือนรางที่พบบ่อยและอาจรักษาให้หายได้ เช่น โรคต้อกระจก จอตาลอก หรือระดับสายตาผิดปกติ เป็นต้น.

[Total: 0 Average: 0]