การรักษา จาม ด้วยตนเอง

การใช้ยา เช่น ยาต้านฮีสตามีนและยาลดน้ำมูก อาจช่วยลดการจามได้ หากการจามเกิดจากภูมิแพ้ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น ละอองเกสรดอกไม้หรือสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ อาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]