โรคลิชมาเนียซิส

โรคลิชมาเนียซิสคืออะไร

โรคลิชมาเนียซิส (Leishmaniasis) คือ โรคพยาธิที่เกิดจาก พยาธิ Leishmania ซึ่งเป็นพยาธิที่มักอาศัยอยู่ริ้นฝอยทรายที่ติดเชื้อ คุณจะได้รับเชื้อลิชมาเนียซิสจากการถูกริ้นฝอยทรายที่ติดเชื้อกัด

ตัวริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะของพยาธิดังกล่าวอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน โรคระบาดร้ายแรงจึงเกิดขึ้นบริเวณเอเชีย, แอฟริกาตะวันออก และอเมริกาใต้

ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมักอยู่ห่างไกลและมีสถานการณ์ที่ไม่คงที่ โดยมีทรัพยากรในการรักษาโรคนี้อย่างจำกัด แพทย์จึงขนานนามโรคลิชมาเนียซิลว่าเป็นหนึ่งในโรคเขตร้อนที่ถูกทอดทิ้งที่อันตรายที่สุด องค์กรยังระบุว่าโรคดังกล่าวเป็นโรคอันดับสองรองจากโรคมาลาเรียที่มีสาเหตุการเสียชีวิตจากพยาธิ

สาเหตุของโรคลิชมาเนียซิล

โรคลิชมาเนียซิลเกิดจากโปรโตซัวพยาธิสายพันธ์ุ Leishmania ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อโรคลิชมาเนียซิลจากการกัดของริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะของเชื้อ

พยาธิจะมีชีวิตและเพิ่มจำนวนอยู่ภายในริ้นฝอยทรายตัวเมีย แมลงดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวมากในสภาพแวดล้อมที่ชื้นในระหว่างช่วงเดือนที่มีอากาศอบอุ่นและตอนกลางคืน ตั้งแต่พลบค้ำถึงรุ่งเช้า สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข สามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อพยาธิ การแพร่กระจายจึงอาจเกิดจากสัตว์เลี้ยงสู่ริ้นฝอยทรายแล้วจึงมาถึงมนุษย์

มนุษย์สามารถรับเชื้อพยาธิจากผู้อื่นผ่านทางเลือดหรือการใช้เข็มร่วมกัน  บางพื้นที่ของโลก การแพ่รเชื้อยังเกิดจากมนุษย์สู่แมลงริ้นฝอยทรายแล้วไปสู่มนุษย์

อาการของโรคลิชมาเนียซิล

ผู้คนสามารถเป็นพาหะของโรคลิชมาเนียซิลได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่แสดงอาการของโรค อาการจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรค

การรักษาโรคลิชมาเนียซิส

ยาฆ่าพยาธิ เช่น Amphotericin B (Ambisome) สามารถรักษาภาวะของโรคได้ แพทย์จะแนะนำการรักษาอื่นๆตามชนิดของโรคลิชมาเนียซิสที่คุณเป็น

[Total: 0 Average: 0]